Nyheter

Har handlagt totalt 42 ärenden

Totalt har 42 ärenden handlagts vid Förbifart E4 Stockholm, av dessa tillhör 21 Lovön Samverkan AB, och ytterligare 15 av deras kontrakterade underentreprenörer.

– Det jag tycker sticker ut är mängden brister som är av så pass allvarlig karaktär att det har medfört förbud eller omedelbart förbud, säger arbetsmiljöinspektör Thomas Ekström.

Trafikverket har valt att bryta kontraktet med entreprenören LSAB. Grunden för hävningen är kontraktsbrott avseende framför allt arbetsmiljön.

Thomas Ekström, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och en av flera inspektörer som har tillsynat Förbifart E4 Stockholm,  berättar att 42 ärenden har handlagts vid Förbifart E4 Stockholm. Av dessa tillhör 21 Lovön Samverkan AB, och ytterligare 15 av deras kontrakterade underentreprenörer, enligt deras tillsyn. Han uppskattar att arbetsmiljöverket gjort totalt 20-25 inspektioner vid Lovön hos både Trafikverket och underentreprenörer till LSAB.  

– Entreprenören har brustit på många olika sätt i de olika ärenden vi har hanterat hittills, det rör sig om systematiska brister i arbetsmiljöarbetet, de finns även stora kunskapsbrister avseende arbetsmiljö, de saknar kunskap om de regler som gäller på vår arbetsmarknad. Det jag tycker sticker ut är mängden brister som är av så pass allvarlig karaktär att det har medfört förbud eller omedelbart förbud, säger Thomas Ekström. 

Arbetsmiljöverket har svarat med viten.

– Viten har riktats både mot Trafikverket och de entreprenörer som har utfört arbeten åt dem vid Förbifart E4 Stockholm.

Vitesbeloppen har varierat beroende på allvarlighetsgrad och storlek på företag, men det handlar om viten på allt mellan 50 000 kronor och 1 000 000 kronor.

– Det mesta har åtgärdats vid våra uppföljningar, men det finns ärenden som fortfarande handläggs.


Brister som Arbetsmiljöverket noterat:
 

  • Stora maskiner (stenkrossar) med brister på ingreppsskydd där det lätt skulle kunna ske mycket allvarliga skador eller till och med orsaka dödsfall,
  • Allvarliga problem med utrymningsvägar, brister på kommunikationsutrustning/larmutrustning eller saknats räddningskammare i tillräcklig utsträckning vid underjordsarbete som hade kunnat ge ödesdigra konsekvenser vid brand,
  • Det har vid upprepade tillfällen använts obesiktad lyftutrustning, trots det har LSAB återkommande missat att kräva in besiktningsintyg av sina underentreprenörer innan deras maskiner har tagits i bruk på arbetsområdet,
  • Sprängmedel har förvarats felaktigt vid upprepade tillfällen,
  •  Undersökning och riskbedömningar har saknats återkommande vid våra besök på projektet, vilket har medfört att vi även har ställt krav på deras systematiska arbetsmiljöarbete och deras organisation.
  • Källa: Arbetsmiljöverket