Nyheter

Här läggs nya superytan

Oden Anläggningsentreprenad prövar en ny billig metod för hårdgjorda ytor. – Ytan blir jättestark och tål töjning, säger arbetschefen Mikael Persson Arman.

I Arboga håller Oden just på med slutjusteringarna på ett 90 000 kvadratmeter stort centrallager åt Försvaret.
— Det är stort för att vara ett försöksprojekt, kommenterar Mikael Persson Arman.
I stället för bergmaterial och asfalt har ett lager stenmjöl och ett lager cement blandat med Infracretepulver frästs ihop. Infracretepulvret består av alkaliska jordartsmetaller.
— Pulvret har tagits fram av tyska kemister. Det förändrar egenskaperna på cementen så att den tål frost och tål mer töjning. Metoden blir mycket billigare än vanlig betong och asfalt, säger Mikael Persson Arman.

Lagren fräses ihop samtidigt som vatten tillsätts, därefter hyvlas och packas ytan. Enligt Oden är det första gången som metoden används i Sverige. Och försöket har inte varit problemfritt. Det har varit svårt att få överytan jämn och vattentillsättningen exakt.
— Man har bara ett par timmar på sig att hyveljustera och packa flera tusen kvadratmeter. Och man måste ha full kontroll på vattenkvoten i det befintliga materialet när man tillsätter vatten, både för mycket och för lite vatten ställer till problem, säger Mikael Persson Arman.
Svårigheterna har lett till att projektet blev dyrare än väntat för Oden.
Ekonomiskt sett har det varit mycket barnsjukdomar, men i det stora hela har det gått jättebra. Produkten är det inget fel på, säger Mikael Persson Arman.

Oden har även använt metoden på en biogasstation i Atle utanför Örebro. Och Mikael Persson Arman hoppas att det blir fler tillfällen att använda sig av den. Ett framtida användningsområde tror han är 2+1-vägar som drabbas av spårbildning.
— Det blir inte bara slitage, utan även materialet under töjer ner sig. Då är det här himla bra kompletterat med ett lager asfalt ovanpå, säger han.