Nyheter

Här lanseras nytt byggsätt

Energisnålt, billigare, snabbare och med färre fel. HSB har tagit fram ett nytt koncept för att bygga bostäder. – Vi satsar på ett industriellt byggande fast på plats, säger Håkan falk, vd på HSB Bostad.

Upprepning är nyckeln i HSB:s nya modell för bostadsbyggen.

– Vi har alltid byggt prototyper i byggbranschen. Sen säljer vi dem. Vi ska i stället få en återupprepning och få med installationsbiten, säger Håkan Falk.

Bostadsbyggena utgår ifrån ett modultänk som kan användas vid olika typer av hus, men där det som påverkar installation inte kan flyttas.

– Planlösningarna kan variera i det oändliga, bara man håller sig till vissa saker som inte går att ändra, säger Håkan Falk.

HSB tar som byggherre ett fast grepp om byggprocessen. De projekterar och projektleder själva och handlar upp i delade entreprenader.

– Byggena kommer mer att bli en montageplats, säger Håkan Falk.

I stadsdelen Sköndals i södra Stockholm pågår nu projektering av det första kvarteret som kommer att utföras enligt HSB Bostad Futures principer. Där blir det ett 60-tal lägenheter i fem friliggande byggnader.

Här är punkterna HSB vill uppnå med sitt nya sätt att bygga:

* Bostäder tillgängliga för många.

* Minskad energiåtgång.

* Hög flexibilitet.

* Bättre villkor på arbetsplatsen.

* Noll fel vid inflyttning.

* Nöjda kunder/medlemmar.