Nyheter

Här placeras de nya centren mot arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket ute på inspektion. Nu rekryteras fler inspektörer. Foto: Arbetsmiljöverket

De nya centren ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Enligt Arbetsmiljöverket behöver nu också fler inspektörer rekryteras.

Arbetsmiljöverket har fått ökade anslag i år för att kunna göra fler inspektioner av arbetsmiljön ute på landets arbetsplatser. Nu har myndigheten inlett en stor rekrytering av arbetsmiljöinspektörer. Planen är att utöka antalet inspektörer från dagens 270 till 310 personer fram till juli 2024.

Av dessa kommer 60 inspektörer att jobba riktat mot fusk och brottslighet i arbetslivet, en ökning från nuvarande 20. De ska bland annat arbeta tillsammans med andra myndigheter i nya regionala center mot arbetslivskriminalitet.

Kriminaliteten ökar

Sedan 2018 har myndigheterna trappat upp sitt gemensamma arbete mot fusk och brottslighet i arbetslivet och gjort över 6 200 gemensamma kontroller. Myndigheterna har avslöjat allt från farliga arbetsmiljöer till svart arbetskraft, företag som fuskar med skatter och avgifter samt misstänkt människohandel. Kontrollerna har bland annat lett till att arbetet stoppades på över 800 arbetsplatser på grund av allvarliga, akuta brister i arbetsmiljön och beslut om sanktionsavgifter på cirka 37 miljoner kronor.

– Vår erfarenhet visar att vi myndigheter är mer effektiva tillsammans, när vi kan angripa oseriösa företag från flera håll. Därför är det bra att vi nu kan fortsätta att stärka och effektivisera vårt samarbete. Den här typen av brottslighet ökar tyvärr i vissa branscher och vi kan aldrig acceptera att människor utnyttjas och far illa på jobbet, säger Arne Alfredsson, chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Söker brett

Arbetsmiljöverket söker nu arbetsmiljöinspektörer som ska jobba dels mot arbetslivskriminalitet, dels bredare med att inspektera arbetsmiljö.

– Vi ser fram emot att anställa fler inspektörer för att kunna öka antalet inspektioner. Det gäller inte bara inom arbetslivkriminalitet, utan även inom andra områden där vi ser stora arbetsmiljörisker, till exempel inom vård och omsorg. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Pia Zätterström, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket.

Regionala center mot arbetslivskriminalitet

Regeringen gav nyligen nio myndigheter i uppdrag att bilda regionala center, för att stärka samarbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet. Arbetsmiljöverket är samordnande och planeringen pågår nu tillsammans med övriga myndigheter. Två regionala center ska vara på plats i juni 2022 och ytterligare fem ska inrättas under 2023. Dessa kommer att placeras i Umeå, Uppsala, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Malmö och dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.