Nyheter

Här planeras flest miljöcertifierade projekt

De närmaste 24 månaderna planeras det 140 byggprojekt som är tänkta att bli miljöcertifierade, enligt Sverige Bygger. Bild: Getty Images

De närmaste 24 månaderna planeras det 140 byggprojekt som är tänkta att bli miljöcertifierade, till en sammanlagd byggkostnadsvolym på 27,5 miljarder kronor.
Stockholm och Uppsala står för majoriteten av det kommande miljöcertifierade byggandet.

För tillfället finns byggstartsplaner de närmaste 24 månaderna för cirka 140 projekt som är tänkta att bli miljöcertifierade, enligt de tillfrågade byggherrarna och byggföretagen. Den sammanlagda uppskattade byggkostnadsvolymen för dessa projekt är 27,5 miljarder. Knappt 130 av dem handlar om planerad nybyggnation, till en uppskattad byggkostnadsvolym på 24 miljarder.

Av dessa totalt cirka 140 projekt planeras 63 stycken (15 miljarder) i Stockholms län och 23 stycken (3 miljarder) i Uppsala län. Sedan kommer ett glapp ner till övriga län. 12 stycken (2 miljarder) planeras i Skåne och lika många i Västra Götaland. Nio stycken miljöcertifierade projekt (3 miljarder) planeras i Norrland och resterande finns spridda i övriga landet.

– Stockholm och Uppsala ser alltså ut att stå för majoriteten av det kommande miljöcertifierade byggandet. Vi har ännu ingen 100-procentig heltäckande bild vad gäller vilka projekt som planeras bli miljöcertifierade men indikationen är alltså att Stockholm/Uppsala ligger före övriga landet vad gäller planerat miljöcertifierat byggande, säger Peter Åhs, marknadsansvarig på Sverige Bygger.

– Vi får ungefär samma bild om vi tittar på redan byggstartade nya projekt 2016–2017, som är tänkta att miljöcertifieras. Även där står Stockholm/Uppsala för en stor andel, cirka 40 %, oavsett om vi räknar antal projekt eller byggkostnadsvolym. Skåne och Västra Götaland har den perioden haft en något större del jämfört med deras andel i de framtida planerna.