Här snackar vi äkta retro

Här snackar vi äkta retro
Ett hus byggt av gamla bildäck, ölburkar och annat återvunnet material börjar byggas i höst i Stockholmstrakten. Det renar regnvatten, producerar el likaväl som livsmedel och ger noll koldioxidutsläpp.

– Med ett sådant hus kan man sluta jobba. Man får allt vad man behöver av huset, säger den amerikanske arkitekten Michael Reynolds när han i en fullsatt samlingslokal på KTH presenterar den byggnad, eller byggnadstyp, han utvecklat under de senaste 40 åren. Hans originella hus har byggts i flera amerikanska delstater, i Kanada, på Haiti, Jamaica, i Sierra Leone, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Norge. I Kina har man beställt ett garage på tre våningar, ett annat projekt är på gång i centrala Detroit – ännu ett i en eller två grannkommuner till Stockholm. De flesta husen finns i katastrofdrabbade områden i utvecklingsländer som saknar fungerande el och avlopp liksom färskvatten. – Vi håller på att bygga upp en akademi av framförallt studenter som vill ställa upp med sin kunskap och hjälpa till bygga, säger Michael Reynolds, som är ute på en två månaders världsturné. – Gamla bildäck är världens bästa byggmaterial. Nästan outslitligt, lagrar värme lika väl som kyla, säger han. De hus som hittills byggts av bildäck – som fylls med jord och sand, aluminiumburkar, bortkastade glasflaskor, plåtdelar, stenar och lera – är av helt olika fason. Inget är det andra likt. Enligt Michael Reynolds kan husen byggas överallt i världen, anpassade till det lokala klimatet, nederbördsmängden och antalet soltimmar. – I Skandinavien får man installera mer vindkraft och bygga en extra termisk vall, som lagrar värme, säger han. En vindkraftssnurra med en nästan helt tyst turbin är snart färdigutvecklad på hans företag Earthship Biotecture i delstaten New Mexico. Vatten från regn och snö tas om hand och renas eller går till dusch eller toalettspolning, alternativt till bevattning av det inbyggda eller det utanför liggande växthuset. Tomater, bananer, meloner, svampar och kryddor tillhör det som brukar odlas i växthusen. Man brukar ha fisk i små dammar, kycklingar och höns, som bor i gamla bildäck. Själva stommen byggs nästan alltid med bildäck som byggstenar. Till inre väggar får aluminiumburkar eller glasflaskor agera tegelsten. Ett sådant hus, som inte kräver mycket underhåll, kostar ungefär lika mycket som en motsvarande traditionell byggnad. För dyrt, anser, Michael Reynolds. – Folk tvingas lägga alltför stor del av sin inkomst på boendet. Våra hus måste bli billigare.

Gröna kåkar

  • Byggt av återvunnet material.
  • Utnyttjar så kallad termisk massa för naturlig uppvärmning och kylning
  • Förnyelsebar energi från solceller eller paneler och vindkraft.
  • Samlar snö och smältvatten till nergrävda cisterner.
  • Har ett inneslutet och integrerat avloppssystem.
  • Frukt- och grönsaksodling året runt.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
Tjädrar sätter stopp för vindkraftspark
Minskad byggtakt under första kvartalet
Mälarporten ”hetast” i Mellansverige