Nyheter

Här städade de bort olyckorna

Målet var att eliminera arbetsskadorna. Metoden: att städa. Det har även sparat pengar och gjort bygget till en trevligare arbetsplats.

Skanska är generalentreprenör för projektet vid sjukhuset i Varberg. Förutom operationssalar har projektet även innehållit ombyggnad av centraloperation, anestesiexpedition, servicecentrum samt intensivvårdsavdelning och postoperation.

– Vi tog fram visionen ”Rent bygge” ihop med våra yrkesarbetare här i Varberg. Målsättningen var att alla, även underentreprenörer som elektriker och ventilation, skulle hålla god ordning och inte ta in för mycket material på arbetsplatsen, berättar Skanskas projektledare Jonas Andersson, när han visar runt på bygget.

– Sedan den sjunde juni 2007 hade vi inte haft någon arbetsskada som krävt frånvaro. Men sedan hade vi tyvärr en rörmontör som slet av sena i armen när borrmaskinen nöp.

Inne i ett rum står de två byggnadsarbetarna Jörgen Johansson och Claes Gustavsson. De är helt reglementsenligt klädda med skyddsglasögon, handskar och hjälm. De tycker att ”rent bygge” har varit en framgång.

Jörgen konstaterar att allt går fortare när alla håller rent efter sig och Claes Gustavsson säger: – Det blir mycket trevligare arbetsplats när man slipper springa i alla andras skit. Nu städar vi direkt när vi är färdiga på en plats. Jonas Andersson berättar att de arbetar mycket med målarbete inom Skanska. Målen ska inte direkt vara kopplade till ekonomi, men de ska vara mätbara och de ska vara definierade innan stora projekt startar. </b>

– Den största utmaningen var att få med alla underentreprenörer. Men eftersom alla har varit med och arbetat fram tidsplanen ihop med beställaren och dessutom varit med på alla avstämningar så har alla känt sig involverade i projektet. Det har gjort att vi har fått ett gemensamt tänk, säger han. Rent bygge har gett flera vinster. Förutom frånvaron av arbetsskador har materialspillet minimerats genom att man bara tar in det som ska användas.

– Jag är helt övertygad om att vi även har tjänat pengar på det här. Alla arbetsmoment går fortare när det är rent, och trivseln blir bättre, säger Jonas Andersson.

Projektet jobbar enligt Skanskas kvalitetssystem” Vårt sätt att arbeta”. Olyckstillbud antecknas i en tillbudsfolder, som sedan registreras på Skanskas stab för arbetsmiljö så att erfarenheterna tas tillvara.</b>

– Det är sällan ett tillbud uppstår igen, säger han.

Jonas Andersson poängterar också vikten av att göra noggranna arbetsberedningar där de analyserar och förbereder alla jobb. I beredningen sitter ledningen ihop med inblandade yrkesgrupper och går igenom vilka risker som kan uppkomma och ökar säkerheten kring dessa. När de till exempel skulle lyfta in den stora byggkranen satt de i två dagar och diskuterade.

– Det går att planera bort de flesta riskerna. Dessutom får du tillbaka den tiden du använder till planering tiofalt, eftersom allt går snabbare och du slipper lösa problem efter vägen, konstaterar Jonas Andersson.

Tore Tobiasson

Så fick Skanska ordning på bygget

Varje projekt inom Skanska ska alltid innehålla ett målarbete som inte är av ekonomisk art.

I Varberg tog yrkesarbetarna fram målet att alla skulle hålla rent efter sig samt att inte ta in mer material än vad som förbrukas vid varje del av bygget.

De 500 personer som varit involverade i bygget har alla gått Skanskas säkerhetsintroduktion och skrivit på att de ska följa reglerna.

I Varbergsprojektet ingick också en riskanalys före start samt en arbetsmiljöplan som bland annat reglerar hur ställningar byggs och schakt täcks. Detta ledde till att de inte hade haft en arbetsskada i huvudprojektet som krävt sjukskrivning sedan juni 2007. Men i slutet av februari 2010 skadade sig en rörmontör när hans borrmaskin nöp.

Skanska har varje kvartal skickat ut en enkät till alla som berörts av bygget, från leverantörer till beställare, där de har fått bedöma arbetsmiljön. På en femgradig skala har de fått en fyra i snittbetyg.