Nyheter

Här utvecklar IKEA nytt innovativt center

IKEA satsar i Malmö och utvecklar bland annat dagens varuhus till ett unikt center för livet hemma. Foto: IKEA

Varuhuset i Malmö, som är det andra IKEA varuhuset i världen, ska omvandlas till ett center för livet hemma. En detaljplaneprocess har inletts, och ombyggnaden planeras att inleds vid årsskiftet och vara klar under vintern 2022. 

IKEA satsar i Malmö och utvecklar dagens varuhus till ett unikt center för livet hemma. Utvecklingen är del i en större satsning i Malmö där IKEA även planerar att bygga nya arbetsplatser och ytor för innovation, utveckling och kreativa möten i anslutning till varuhuset. Det framgår av ett pressmeddelande.

Varuhuset kommer att byggas om och till exempel utvecklas uppdelningen mellan ett plan för möbler och ett för tillbehör mot att istället erbjuda en komplett lösning för respektive rum i hemmet. 

Tag-själv-lagret minimeras för att skapa utrymme för mer inspiration, föreläsningar och workshops för kunderna.   

Förutom varuhuset planeras en byggnad med arbetsplatser integrerad i dagens varuhus för att där kunna testa nya idéer och lösningar. Dessutom planeras ytor anpassade för innovation, utveckling, kreativa möten, samarbeten och utbildning – allt för att kunna attrahera globala kompetenser och entreprenörer till Malmö.

Som ett första steg i denna möjliga satsning har IKEA tillsammans med Malmö stad inlett en detaljplaneprocess för området kring varuhuset för att pröva vilka möjligheter som finns.   

– Målet är att göra varuhuset till en plats som genom upplevelser, gemensamt skapande och digitala lösningar stimulerar intresset för livet hemma och heminredning. Tillsammans med våra kunder i varuhuset vill vi utforska och testa nya sätt att möta deras olika behov och därmed tillsammans skapa morgondagens detaljhandel, säger Tobias Bogefors, varuhuschef i Malmö, i pressmeddelandet.

– Vi arbetar för att vara tillgängliga för våra kunder, erbjuda låga priser och senast år 2030 vara klimatpositiva, cirkulära, rättvisa och jämlika IKEA. För att lyckas måste vi redan nu söka lösningar på framtida utmaningar, säger Göran Nilsson, VD på Ingka Services, den största franchisetagaren inom IKEA.