Nyheter

Här växer nya stadskärnan fram

Bygget av Kristallen är i full gång. Foto: Anna Sjöström

Cirka tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan reser sig bygget av det nya stadshuset som kallas Kristallen.
Stadshuset som ska bli Kirunabornas vardagsrum har också blivit en symbol för Kirunas omvandling. 

– Nu börjar man få en bra känsla för hur det ska se ut här inne. Förut har det varit ritningar, men nu ser man vad arkitekterna tänkt sig, det känns verkligen rymligt och luftigt, säger Anders Similä, projektchef på Peab, och ser sig om i entréhallen till det som ska bli Kirunabornas nya stadshus. 

Byggnaden består av två delar: den inre hängande delen som får formen av en kristall, och en yttre ring. Kristallen är delen som är offentlig och öppen för allmänheten. Det ska bli ”Kirunabornas vardagsrum” och här finns plats för bland annat mötesrum, konsthall och scener. 
Ytan av gold-brush får Kristallen att gnistra och just skimrande detaljer är något som kännetecknar det nya stadshuset. 

Byggnaden ska motsvara samma storlek, funktion och kvalitet som nuvarande stadshuset och del detaljer och inredning från nuvarande stadshuset kommer att flyttas till Kristallen. 
I den yttre ringen har kommunens politiker och tjänstemän sina kontor, 190 totalt, och här finns även konferensrum, förråd, pentryn, med mera. 
Fasaden består av stenskivor som limmas på en aluminiumpanel.

Just nu jobbar 60-70 man på bygget, stomresningen inne i ett slutskede och Peab räknar med tätt hus till årsskiftet.
– Stommen har varit den stora utmaningen i bygget. Den är väldigt speciell med den hängande delen i mitt i huset, säger Anders Similä som har varit med ändå från det att Peab räknade på jobbet.

Andra utmaningar under byggtiden har varit vädret.
– Som alltid i Kiruna. Som mest har vi haft två meter snö och det har varit ner till -38 C°, så vissa dagar har vi stängt och gått hem. Några delar av bygget har vi rest ett tält över, för att göra arbetet lättare i kylan, säger Anders Similä. 

Men efter årsskiftet blir vädret inte längre något problem på bygget.
Då går man också in i den intensivaste fasen, med över 200 personer på arbetsplatsen.

Kristallen har blivit en symbol för stadsflytten av flera skäl: dels för att stadshuset alltid varit något av en mötesplats för Kirunaborna och dels eftersom bygget visar att nu blir stadsomvandlingen verklighet. 
– Alla i projektet tycker att det är häftigt att få vara en del av flytten. Det är ett världsunikt projekt som fått, och får, mycket uppmärksamhet. Som Kirunabo tycker jag personligen att det är stort och spännande att få vara med om det, säger Anders Similä som själv kommer att behöva flytta ur huset där han och familjen bor.

– Det ska rivas om några år. Men det känns helt okej att behöva flytta, vi har liksom inget val, vi har förståelse för varför och vi har vetat om det under en lång tid. 

Peab har också fått markanvisning för ett av de tio kvarteren runt stadskärnan.
Där planerar de att bygga bostäder med lokaler för exempelvis handel i bottenplan. 

Fakta: Kristallen

Beställare: LKAB
Generalentreprenör: Peab
Ordervärde: Cirka 600 MSEK.
 Arkitekt: Henning Larsen Architects
 Installationer: Bravida
Byggtid: oktober 2014 – maj 2018
Antal våningar: 7  
Total byggareal: 14 400 kvadratmeter 
Byggnadshöjd: 34,35 meter
Entréplanets diameter: 53 meter
Övrigt: Föremål som är bärare av byggnadsminnet från det nuvarande stadshuset och som i någon form ska återanvändas i det nya är bland annat: huvudentréns handtag, formade som den samiska trumman, konstverket Kiirunavaara, ryan Soltrumma från Rautas och klocktornet som ska placeras på marken framför stadshuset.

Källa: Peab, Kiruna Kommun