Nyheter

Hårdare lånekrav <br></br> drabbar byggföretag

Nervösa banker ställer allt hårdare krav på byggföretagen. Resultat: fler projekt som läggs i malpåse. <br></br> — För oss innebär det färre byggda bostadsrätter, säger Kenneth Andersson, koncernchef för Tage & Söner.

Nu börjar framförallt små och medelstora byggföretag märka tecken på en begynnande lågkonjunktur. Bankerna ställer allt hårdare krav för utlåning av pengar. För Tage & Söner, verksamma i framförallt Småland och Halland, har det redan inneburit att planer på nya bostadsrätter skjutits på framtiden. Kalkylerna är inte längre hållbara.

— Räntan för lån är för hög så konsumenterna blir mindre intresserade av att köpa. Samtidigt vill bankerna nu ha minst 70 procent av lägenheterna bokade eller sålda för att de ska låna ut pengar. Förut var det 60 procent. För oss blir det en svår situation, säger Kenneth Andersson, som själv sitter i en bankstyrelse.

Peter Hårte, vd på Tuve Bygg, bekräftar att bankerna blivit strängare.
— Vi har inte märkt av det så mycket än men bankerna har sagt att de ska bli försiktigare. Det är inte så konstigt egentligen. Kalkylerna blir ju osäkrare i takt med att konsumenterna blir allt mer osäkra på om de vill satsa pengar på en bostad. Då tar det längre tid att få igenom projekten, säger han.

Från bankernas håll är tongångarna mer blandade. På Swedbank meddelar kreditchefen Lars Lundqvist att man tittar mer på riskerna i varje projekt.

— Vi håller oss lite mer i mittfåran än tidigare, säger han, men tillägger att detta inte bara är en hållning gentemot byggbranschen utan en generell försiktighet inför en kommande avmattning i konjunkturen.

Ulla Herman, kreditchef på Nordea Nordic Banking i Sverige, är dock mildare i sina tongångar. Hon anser att en lågkonjunktur är på gång, men att det ännu så länge inte märkts av i byggbranschen.

— Vi har inte vidtagit några åtgärder ännu. Vi har till exempel inte höjt några procentsatser när det gäller bokade eller sålda lägenheter vid utlåning till byggprojekt, säger hon men tillägger att man är vaksam på förändringar.