Nyheter

Hårdare lånekrav <br></br> drabbar byggföretag

Avvaktan och försiktighet. När bankerna brottas med en internationell finanskris ligger alla parter i byggbranschen lågt inför nya projekt. <br></br> — Jag tror inte att vi tagit ställning till ett enda byggprojekt efter sommaren, säger Per Gu

Det råder en avvaktande stämning bland alla parter inom byggbranschen, anser Per Gustavsson. Få affärer görs och skulle det inträffa så ställs det högre krav i dag jämfört med för ett år sedan.

— Vi ställer högre krav i dag på att lokaler eller lägenheter ska vara uthyrda innan vi lånar ut. En annan trend är att bankerna kräver att företagen har en större andel eget kapital till olika projekt, säger Per Gustavsson.

Även på Swedbank märker man av finanskrisen, även om man inte höjt några generella lånekrav.
— Vi tar hänsyn till många parametrar. Det är till exempel något mer riskfyllt med industrilokaler än bostäder. Men egentligen kan vi inte generalisera. Vi tittar på vad det är för en kund och vad det är för ett projekt, sedan tar vi ställning, säger Jonny Belchatowski, kreditchef på Svensk bankrörelse inom Swedbank.

Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier, anser också att byggbranschen påverkas olika mycket.
— Framförallt är det byggherresidan som drabbats av den turbulenta finanssektorn. Entreprenörerna är inte lika drabbade.

Har bankerna varit för givmilda med sina lånekrav?
— Nej, det skulle jag inte säga. Svenska banker har inte varit vidlyftiga med att ge kredit när det gäller fastighetsaffärer.