Nyheter

Hårdare straff för NCC i asfaltkartell

Marknadsdomstolen skärper straffet för NCC i asfaltkartellen. Byggföretaget anses ha haft en ”central och ledande roll” och döms av den anledningen till 50 miljoner kronor högre konkurrensskadeavgift.

Tingsrätten i Stockholm slog fast att nio byggföretag, bland dem NCC, Peab, Skanska och Vägverket Produktion, delat upp asfaltentreprenader i Svealand och Götaland mellan sig under flera års tid. För detta dömdes de inblandade företagen till böter.

För höga böter, ansåg bland andra NCC och överklagade domen. Under torsdagen meddelade Marknadsdomstolen sitt beslut, vilket innebär skärpt straff för NCC vars konkurrensskadeavgift höjs från 150 miljoner kronor i tingsrätten till 200 miljoner kronor. Domstolen anser att NCC haft en ”central och ledande roll” i asfaltkartellen under flera års tid.

Även Konkurrensverket valde att överklaga tingsrättens dom eftersom bötesnivåerna ansågs för låga. Bland annat krävde myndigheten att Peab Sverige skulle få 130 miljoner kronor i böter, i stället för de 50 miljoner som tingsrätten dömde ut i konkurrensskadeavgift. Marknadsdomstolen väljer dock att sänka bötesbeloppet för Peab Sverige till 40 miljoner kronor.

Sandahls Grus och asfalt får böterna sänkta från 3 till 2,5 miljoner kronor. Tingsrättens beslut om avgifter för Peab Asfalt och Peab Asfalt Syd fastställs. Svenska Väg som fälldes av tingsrätten frias helt av Marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolens beslut kan inte överklagas.