Nyheter

Hatten på för Birgitta

Birgitta Olofsson sittandes längst till höger i bild i den gröna klänningen. Foto: Luleåfotograferna.

Birgitta Olofsson, vice VD för Tyréns, har fått ta emot sin hedersdoktor hatt.

Det skedde vid Akademis högtid vid Luleå tekniska universitet, där hon hörde till den första kullen studenter som examinerades från civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik.

I helgen var det Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet. Vid Akademisk högtid promoverades 94 doktorander, 16 nya professorer installerades och 5 adjungerade (gästprofessorer) hälsades välkomna. I samband med Akademisk högtid fick Birgitta Olofsson, vice VD för Tyréns, ta emot sin hedersdoktor hatt.

Motivering teknologie hedersdoktor:

Birgitta Olofsson är vice VD för Tyréns med ansvar för strategisk utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Hon blev civilingenjör 1982 vid dåvarande Tekniska högskolan i Luleå och hörde till den första kullen studenter som examinerades från civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik.

Birgitta Olofsson har tillsammans med forskningsämnena Träbyggnad och Byggproduktion spelat en betydande roll under genomförandet av forskningsprogrammet Lean Wood Engineering. Hon har också medverkat till forskning för förbättrade byggnadstekniska kriterier för ljudisolering.

Tillsammans med VA-teknik har hon varit en av de drivande industriföreträdarna i planering och möjliggörandet av forskningsprogrammet ATTRACT. Tillsammans med hennes övriga insatser har dessa engagemang stor betydelse för utvecklingen av Attraktivt samhällsbyggande, ett av universitetets starka forsknings- och innovationsområden. Birgitta Olofssons position som ledamot i styrelsen för Järnvägstekniskt Centrum är också viktig för Hållbara transporter, ett annat av universitetets starka forsknings- och innovationsområdena.

 

I samband med Akademisk högtid fick fyra hedersdoktorer ta emot sina hattar: Författaren Katarina Kieri, Birgitta Olofsson – vice VD för Tyréns med ansvar för strategisk utveckling inom samhällsbyggnadssektorn, Hans Hansson – VD för Swerea Sicomp och Sara Mazur – forskningschef, Ericsson.