Nyheter

Helsingborg navet för hållbara städer

Varvsbron mellan Helsingborg C och Oceanhamnen. där många av aktiviteterna på H22 kommer att äga rum. Foto: Helsingborg stad

Den 30 maj inleds H22 City Expo i Helsingborg, den största mötesplatsen i Europa för hållbar stadsutveckling.

– Jag är otroligt glad att vi har så många aktörer från byggbranschen med oss, säger Soraya Axelsson, projektchef för H22.

Sedan 2019 har Helsingborg stad bedrivit ett långsiktig innovations- och förändringsarbete där stadsutveckling, hållbara innovationer, cirkularitet och smart teknologi stått i centrum. Detta har bland annat lett till att Helsingborg har utsetts till en av Europas mest klimatsmarta städer.

– Vi har drivit utveckling tillsammans med olika aktörer, istället för att de lämnar över färdiga lösningar. Vi har sett till hela stadens perspektiv och har satt människan i fokus, säger Soraya Axelsson, projektchef.

Nu vill staden visa upp vad man åstadkommit. Detta görs i form av en stadsmässa, H22 City Expo.

– Skanskas klimatpositiva byggprojekt, en miljövänlig betongplatta och hus som byggs med tillfälliga bygglov är några av resultaten som kommit fram genom vårt samarbete. Flera av projekten som vi utvecklat har vi redan tagit i bruk. Jag är otroligt glad att vi har så många aktörer från byggbranschen med oss. Hållbarhetsfrågorna skulle vi aldrig kunna lösa utan dem, säger Soraya Axelsson.

Samhällsbyggnadsbranschen utgör också en stor del av utställarna på stadsmässan, som erbjuder över 500 programpunkter.

Peab bygger ministad

Peabs område kommer att ligga i Oceanhamnen, dit man kan ta sig via Oceanbron, en gång- och cykelbro som Peab färdigställde förra sommaren.

– Vi har en tomt i Oceanhamnen som vi ska bygga bostäder på efter mässan. Det har redan varit säljstart för lägenheterna, säger Olle Olsson, regionchef på Peab Bygg Syd.

På området har man mycket aktiviteter för barn och unga.

Peab bygger upp sitt område i Oceanhamnen. Foto: Peab

– Vi vill visa upp Peabs bredd för unga. Det gör vi genom att bygga en ministad med temat ”från grus till hus”.

Peab har också plockat upp en idé från den tidigare stadsmässan H55.

– På mässan 1955 fanns en barntrafikskola, och det kommer vi också att ha.

Peab kommer också att visa upp egenutvecklade ecoprodukter, och i Peab Lab kan besökarna utmana sig själva i hur hållbart de kan bygga.

Skanska visar Ljusekulla

Skanska är också en stor aktör i Helsingborg med fokus på hållbart byggande. På H22 City Expo kommer de att presentera några av de innovativa lösningarna som präglar de nya stadsdelen Ljusekulla.

– Arbetet med H22 och projekt Ljusekulla, som är en klimatpositiv stadsdel på 80 hektar mark öster om Helsingborgs stad, har varit ett bra tillfälle för oss att arbeta med och lära oss mer om hållbar och innovativ stadsutveckling. I arbetet med Ljusekulla har vi tänjt på gränser och samverkat med flera olika partners för att få ett brett perspektiv. Vi ser att arbetet med Ljusekulla är ett sätt att bidra till utvecklingen av Helsingborg och deras vision att vara klimatneutrala till 2030, säger Jessica Sundin, Affärs- och projektutvecklare på Skanska.

Jessica Sundin tipsar om utställningen om Ljusekulla i Oceanhamnen, BoKloks utställningar i Drottninghög, där de visar upp sina nybyggda hem, och i Mariastaden där har besökare har möjlighet att se och ta del av SilviaBo Skrabelycke, ett boendekoncept för seniorer.

NCC och White i samarbete

NCC och White har har ett gemensamt expohögkvarter på Stortorget i centrum av H22. Där kommer det bland annat gå att provsitta H22-stolen som de tillverkat av spillvirke från NCC:s bostadsprojekt i Pålsjö Äng. Fokus har legat på minskad klimatpåverkan under byggtiden, bland annat används en optimerad platsgjuten konstruktion samt klimatförbättrad betong

”Utmaningarna som samhället står inför kommer inte att lösas med metoder som vi redan känner till. Nu är tiden att hitta nya vägar, att lyssna till nya röster och utveckla vår gemensamma kunskap”, skriver White i ett pressmeddelande.

Soraya Axelsson hoppas att H22 ska leda till fortsatta samarbeten med näringslivet.

– Expot är inte slutpunkten, det är en språngbräda framåt.

Helsingborg har en tradition av att arrangera bo- och stadsmässor.

– H55, som var en designmässa, hade en miljon besökare. Det vore ju en dröm att slå det.

H22 City Expo

Pågår: 30 maj – 3 juli.
Invigning: Den 31 maj inviger H.K.H. Kronprinsessan H22 City Expo i närvaro av H.M. Drottningen.
Områden: City, Oceanhamnen, Drottninghög och Slottshagen
Arrangörer: Helsingborg stad. Över 70 samarbetspartners deltar
Några punkter ur programmet:
Cirkulär resurshantering för framtidens samhällsutveckling (Skanska)
Vill du bo på Helsingborgs egna ö? (JM)
Framtidens gröna betongplatta (Stadsbyggnadsförvaltningen),
Framtidens gröna byggteknik (Klara Byggsystem)
Spira, ett nytt landmärke växer fram på Drottninghög (3Hus)
Påverka Framtidens boende (Serneke)
Rehouse – smarta hus på tillfälligt bygglov (Sveaviken Bostad, SIBS)
Hållbara hem i ett tryggare Drottninghög (BoKlok)
The Flow – Cirkulära material- och möbelflöden i praktiken (NCC och White)
Spill Jar – H22-stolen som gjutits av spillbetong (NCC och White)