Nyheter

Hemestra med Byggvärlden

Nya Slussen Bild: Projekt Slussen

Tänker du resa inom Sverige i sommar? Då kan du passa på att ta en titt på några av landets mest spektakulära byggen. Här listar vi ett axplock av byggprojekt som sticker ut från mängden.


Nya Slussen

Presentation: Slussen i sin helhet kommer ge mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister. En attraktiv mötesplats skapas med Södermalmstorg som nav och en park kommer anläggas ovanpå Stadsgårdsleden. Nya kontorsbyggnader med bottenvåningar för kaféer eller affärer kommer uppföras. I Katarinaberget sprängs ett bergrum för att rymma den nya bussterminalen.

Ort: Stockholm.

Klart: Hela ombyggnaden beräknas att vara klar 2025.

Entreprenör: Implenia, Skanska, med flera.

Byggherre: Stockholms stad, med flera.

Arkitekt: Flera.

Här ser ni bäst: Följ skyltar till utkikspunkt från Slussen.

Kuriosa: Den gamla Slussen hade en broyta på cirka 40 000 kvadratmeter som var uppdelad i 24 brokonstruktioner. Detta innebar en sammanlagd längd av 2 650 meter. Totalt blir detta fyra gånger större än hela Stockholms brobestånd.

Magasin X

Presentation: Magasin X blir med 1 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på sju våningar landets största kontorshus med en stomme byggd helt i trä.

Ort: Uppsala.

Klart: 2021.

Entreprenör: NCC.

Byggherre: Vasakronan.

Arkitekt: White Arkitekter.

Här ser ni bäst: Sidenvävargatan.

Kuriosa: Utöver en stomme av trä kommer huset få ett flertal energieffektiva tekniska lösningar, som integrerade solceller, trådlös styr- och reglersystem samt batterilager för fastighetsenergi.

Karlatornet

Presentation: Det som ska bli Nordens högsta byggnad byggs just nu på Lindholmen på Hisingen i Göteborg. Sernekes prestigeprojekt, som blir 245 meter högt, kommer att rymma såväl lägenheter, som hotell, kontor och skybar. Karlatornet är en del av stadsdelsprojektet Karlastaden.

Ort: Göteborg.

Klart: Inflyttning 2023, men helt klar först 2024.

Entreprenör: Serneke.

Byggherre: Serneke.

Arkitekt: Skidmore, Owings & Merrills.

Här ser ni bäst: Lindholmsallén.

Kuriosa: Många diskussioner kring detta jätteprojekt, bland annat drog sig den tänkta majoritetsägaren ur projektet på grund av Coronapandemin.

Växjö nya stations och kommunhus

Presentation: En spektakulär byggnad på hela 16400 kvadratmeter som kommer att rymma både kommunhus och station med väntsal, butiker och restauranger.

Ort: Växjö.

Klart: 2021.

Entreprenör: Vöfab i partnering med Skanska.

Byggherre: Växjö kommun.

Arkitekt: White arkitekter står för gestaltning och Sweco Architects för projektering.

Här ser ni bäst: Norra Järnvägsgatan.

Kuriosa: Byggs helt i trä med dubbel glasfasad.

Eden

Presentation: I Hyllie utanför Malmö bygger Kungsleden kontoret Eden med både hälsa och klimatsmart livsstil som ledstjärnor. Grönskande växter binder samman byggnadens alla delar. I Hyllie finns flera andra spektakulära byggnader som The Point och Emporia.

Ort: Hyllie.

Klart: September 2021.

Entreprenör: MVB.

Byggherre: Kungsleden.

Arkitekt: White Arkitekter.

Här ser ni bäst: Hyllie Boulevard.

Kuriosa: Eden är Kungsledens första Symbiotic Building. Ett unikt koncept som bygger på fyra hörnstenar: hälsa, service, intelligens och natur.

Aurora kultur- och kongresscenter

Presentation: Kirunas nya stadskärna byggs tre kilometer öster om den tidigare och kommer att bestå av bland annat stadshus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel. Kulturcentrumet Aurora är en av fastigheterna som nu håller på att färdigställas.

Ort: Kiruna.

Klart: 2022.

Entreprenör: Peab.

Byggherre: Kiruna kommun.

Arkitekt: Stark Arkitekter.

Här ser ni bäst: Det nya kulturhuset ligger precis intill stadshuset Kritallen.

Kuriosa: Kulturcentret kommer innehålla: stadsbibliotek, konsthall, ungdomens hus, kongressal, konferensrum och restaurang.

Hisingsbron

Presentation: Gamla Göta Älvbron (klar 1939) har länge varit uträknad som central länk mellan fastlandet och Hisingen. Nu står nya Hisingsbron redo att ta över. Den nya bron är 40 meter bred och totalt 1380 meter lång. Bron är en lyftbro i stål och betong. De fyra pylonerna är 53 meter höga.

Ort: Göteborg.

Klart: Klar 2021.

Entreprenör: Skanska och danska MTH.

Byggherre: Göteborgs stads trafikkontor.

Arkitekt: Dissing plus Weitling.

Här ser ni bäst: Den är nu möjligt att ta en promenad över bron.

Kuriosa: Precis intill brons södra fäste byggs nu Vasakronans Platinan, en 60 000 kvadratmeter stor byggnad som ska rymma hotell, kontor, restauranger. Syns perfekt från bron.

World Trade Center

Presentation:Precis vid vattnet, ett stenkast från Helsingborgs centralstation, skapar Midroc en 14 våningar hög byggnad som kommer bli ett nytt landmärke. I konceptet ingår kontorslokaler, ett Scandic-hotell med 180 rum, restaurang och konferens. Oceanhamnen ingår i H+, som är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid.

Ort: Helsingborg.

Klart: 2022.

Byggstart: Våren 2019.

Arkitekt: Juul & Frost Arkitekter.

Byggherre: Midroc Property Development.

Entreprenör: Allbygg i Höganäs AB.

Här ser ni bäst: Bäst överblick får man norr om hamninloppet på ”Parapeten” eller på gatan söder om området på Redaregatan.

Kuriosa: Nytt blandas med gammal hamn- och industrihistoria. Bland annat ska den gamla hamnkranen, som döpts till Gullbergs kran, bevaras. Kranen är uppkallad efter hamnarbetaren med smeknamnet Tjocke Gullberg som körde just den kranen på 70-talet. 

Kulturhuset Sara

Presentation: Mitt i centrala Skellefteå byggs Sara Kulturhus som väntas bli ett av världens högsta trähus med sina 20 våningar och 80 meter. Byggnaden innehåller kulturlokaler som bibliotek, scener, museum och konsthall, samt en hotelldel.

Ort: Skellefteå.

Klart: September 2021 .

Byggstart: 2018.

Arkitekt: White arkitekter.

Byggherre: Skellefteå kommun.

Byggentreprenör: HENT.

Här ser ni bäst: Huset syns från alla håll och väderstreck när man kör in i staden. Från slalombacken Vitberget får man en bra blick över staden och bygget. Vill man komma närmare är Möjligheternas torg en lämplig plats.

Kuriosa:  Författaren Sara Lidman har fått ge namn åt Skellefteås nya kulturhus.