Nyheter

Hemliga kafémöten i kartellhärvan

Hemliga kafémöten och uppdrag som gjorts upp på förhand. I Norge klarnar nu misstankarna kring misstänkt kartellverksamhet, med NCC och Veidekke som inblandade parter.

Redan i februari 2010 kunde Byggvärlden rapportera att norska Konkurransetilsynet gjort raider på flera av NCC:s och Veidekkes kontor i Norge. Raiderna kom till, bland annat efter att Veidekke själva gjort en anmälan om misstänkt olovligt samarbete.

Sedan dess har Konkurransetilsynet gått igenom material och genomfört förhör med berörda personer. Nu har också bakgrunden till tillslagen börjat klarna, inte minst sedan en före detta chef på Kolo Veidekke, ett helägt dotterbolag till Veidekke, nyligen gått ut i norsk media och förklarat hur samarbetet sett ut. Ofta genom hemliga möten på kaféer.

— Vi hade ett överordnat mål från våra chefer. Vi försökte få till den fördelningen, säger Odin Kringen, före detta distriktschef i Kolo Veidekke Region Mitt, till norska NRK.

Enligt Kringen ska Kolo Veidekke, som bland annat sysslar med asfaltsverksamhet, tillsammans med NCC Roads ha delat upp asfaltsmarknaden så att priserna på deras uppdrag kunnat öka med 12-18 procent. Ibland ska de också gemensamt ha kommit överens om att dumpa priserna för att göra sig av med konkurrenter.

Efter Konkurransetilsynets tillslag blev Odin Kringen uppsagd. Men han tillägger i intervjun med NRK att han inte agerat ensam.
— Mina chefer har kommenderat mig att göra detta, jag är beredd att ta min del av straffet, men då måste Veidekke också vara villig att ta sin del av straffet, säger han.

På Veidekke förnekar man detta.
— Nej, bakgrunden är att vi 2008 började undersöka hans räkenskaper som vi var missnöjda med. I förhandlingar året efter ville vi omplacera honom vilket han var missnöjd med. Han hotade att offentliggöra företagets olovliga samarbete om han inte fick cirka 3,5 miljoner norska kronor. Men vi har inte haft olovligt samarbete och detta hot ledde till att han avskedades och polisanmäldes, säger Veidekkes kommunikationsdirektör Kai Krüger Henriksen till Byggvärlden.

Henriksen poängterar att företaget i en rättsprocess hösten 2010 friades från anklagelser av Odin Kringen om att ha avskedat honom på orättfärdiga grunder.

Men hur kan ni veta att han agerat på egen hand?
— Helt säkra kan vi inte vara såklart. Vi får vänta på vad Konkurransetilsynet kommer fram till i sin utredning innan vi kan säga något om det. Men ingen i den högsta ledningen har vetat något.
Det är inte första gången som Veidekke är inblandad i anklagelser om kartellverksamhet. 2001 slog Konkurransetilsynet till mot fem företag inom asfaltbranschen i Norge, inklusive Veidekke och NCC. De andra företagen var Skanska, Lemmikainen Norge och Oslo Vei. Företagen anklagades för olovligt prissamarbete.

— I 2006 fick de fem entreprenörerna böter för olovlig marknadsuppdelning och prissamarbete, förklarar Ronny Turøy, informationsrådgivare på Konkurransetilsynet.

Trots denna bakgrund anser Kai Krüger Henriksen att det handlar om enstaka olycksfall.
— Ja, så är det. Sedan 2001 har vi arbetat hårt med internutbildningar i vad lagen säger och med etikkurser. Sedan kan vi inte ha ett hundraprocentigt skydd mot enstaka medarbetare med bristande omdöme, säger Kai Krüger Henriksen.

Om konkurrensverket kommer fram till att Odin Kringen inte agerat själv utan fått stöd av andra på Veidekke, vad kommer ni att göra då?
— Vi kan inte spekulera i utslaget av deras utredning, men vi har nolltolerans mot brottsliga beteenden som detta.

Även NCC tar på sin hemsida avstånd från den misstänkta kartellverksamheten.
— NCC tar starkt avstånd från varje form av överträdelse av konkurrenslagstiftningen. Vi samarbetar därför med Konkurransetilsynet för att så snart som möjligt få fram vad som har hänt, skriver Håkan Broman, chefjurist på NCC.

I nuläget håller Konkurransetilsynet fortfarande på med sin senaste utredning och vill inte kommentera detaljer i ärendet. Men Ronny Turøy berättar att myndigheten under 2010 gjorde 19 tillslag och genomfört mer än 30 förhör. Konkurransetilsynet har som ambition att bli klar med utredningen innan sommaren 2011.