Nyheter

Henrik Roos

Henrik Roos

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Att få vara en del av pulsen som råder i en byggproduktion är en härlig känsla. Arbetet består av ständigt nya moment och arbetsuppgifter. Variationen av projekt, utmaningar och organisationer gör att man aldrig ledsnar utan man triggas igång med jämna mellanrum. Bullret från en byggarbetsplats gör mig på bra humör, det är en ständig bekräftelse på att något händer.

Det är allt som oftast en tydlig målbild som man i varje byggprojekt jobbar mot, både visuellt och funktionellt. Detta tillsammans med tydliga tids- och kostnadsramar är något som passar mig. Därtill träffar jag dagligen på fantastiskt hyggliga och trevliga människor som jag älskar att jobba tillsammans med.

Vilka är utmaningarna?

– Byggprojekt är i ständigt behov av situationsanpassningar vartefter förutsättningarna förändras. Framtiden är många gånger omöjlig att i detalj förutse. Därför är en aktiv planering och att jobba proaktivt för att kunna vara beredd och parera för alla eventualiteter av största vikt. Detta kräver en stor flexibilitet i projektorganisationen. Det är ett påtagligt flöde på individer och entreprenörer i de flesta byggprojekt, så att skapa delaktighet och engagemang hos alla projektmedlemmar är utmanande. Det krävs dagligen mycket av ledarskapet när laget ständigt måste anpassas för den rådande situation som projektet är i.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag har en god förmåga att skapa väl fungerande lag på bygget, att få alla att känna sig betydelsefulla och viktiga i teamet. Får man till tydliga ansvarsområden, stort engagemang och att man hjälper varandra att växa blir projektorganisationen mycket produktiv. Jag lägger mycket tid på att trimma organisationen. Dessutom vill jag hela tiden utveckla och förbättra vårt arbetssätt och är beredd att lägga stor energi på nydaningar i byggprocessen. Min förmåga för att se helheten ledsagar mig i mina beslut.

Hur jobbar du med säkerhetsfrågor, som är ett nytt kriterium som juryn bedömt i år?

– Värdeorden närvaro, dialog och trivsel leder mig i arbetsmiljöarbetet. Lyckas man bra med att leva upp till de så får man många gånger den fysiska arbetsmiljön på köpet. Att vara närvarande och organisera närvaro är den viktigaste pusselbiten för att motverka olyckor. En god och öppen dialog tillsammans med en uppenbar trivsel är grogrunden för en sund arbetsmiljö. Dialog och trivsel bidrar tydligt till att hålla överenskomna tider samt skapa ett stort engagemang hos projektmedlemmarna. Det engagemanget är också den stora nyckeln till en god projektekonomi; allt hör ihop. Faktum är att Ångström etapp 4 vann Håll Nollans arbetsmiljöpris 2020.

Vad jobbar du med just nu?

– Jag jobbar som platschef vi Ångström etapp 4. Det är ett stort samverkansprojekt tillsammans med Akademiska Hus (nybyggnad ca 30000 m2 samt ombyggnad i befintlig verksamhet). Ångströmlaboratoriet är en del av Uppsala universitet. Vi byggstartade 2018 och hela projektet ska vara klart 21/22.

FAKTA: 

Roll: Platschef, NCC Building, Uppsala Gävle/Dala
Ålder: 47

Bor: Uppsala

Familj: Fru Annette och tre barn (Sara 13, Johanna 16 och Arvid 19 år)

Bakgrund i korthet: 4-årigt tekniskt gymnasium. Jobbat på NCC i Uppsala i 25 år. Inledde med fyra år som utsättare. De senaste 10 åren har Henrik jobbat med större husprojekt i form av strålningsklinik, hotell och kontor, då i samverkan med Akademiska Hus.

Ledarskapsmotto: ”Tillsammans gör vi oss till stjärnor”