Nyheter

Henrik Undeland är Årets brobyggare

Henrik Undeland har utsetts till Årets brobyggare. Foto: Ramböll

Landskapsarkitekten Henrik Undeland på Ramböll är utsedd till Årets brobyggare.
Priset delades ut under konferensen Brobyggardagen i Göteborg.

Henrik Undeland är enligt juryns motivering ”en broarkitekt av hög klass, och är med sitt engagerade och sympatiska sätt en föredömlig brobyggare mellan arkitektur och ingenjörskonst”.

Dessutom tar han enligt motiveringen stor hänsyn till miljö och kvalitet och medverkar gärna i byggskedet för att se till att både gestaltning och funktion kommer till sin rätt.

Han är en av personerna bakom broarna över Örekilsälven och Motalaviken och har också varit teamledare i ett par aktuella projekt: den omtalade Kaponjärbron i Göteborg som är den första i Sverige att byggas i fiberkomposit, och gång- och cykelbron mellan Knutpunkten och Oceanpiren i Helsingborg.

Utmärkelsen ”Årets brobyggare” har sedan 2000 delats ut till den som aktivt bidragit till brobyggnadskonstens utveckling.
Bakom priset står Brosamverkan, en ideell branschförening som samlar företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer i Sverige.

Juryns motivering:
”Han är en broarkitekt av hög klass, och är med sitt engagerade och sympatiska sätt en föredömlig brobyggare mellan arkitektur och ingenjörskonst. Han har under många år arbetat med gestaltning av broar i landskapet, med stor hänsyn till miljö och kvalitet. Han medverkar gärna även i projektens byggskede för att säkerställa såväl broarnas avsedda funktion som deras gestaltning. Bland broar som bär hans signum kan nämnas broar över Örekilsälven och Motalaviken. Han har även varit framgångsrik teamledare i brotävlingarna för Kaponjärsbron i Göteborg samt GC-bro till Oceanpiren i Helsingborg, och delar gärna med sig av sina erfarenheter vid kurser och seminarier.”