Nyheter

Het byggmarknad för lägenheter

Het marknads för flerbostadshus. Foto: Getty Images

Byggmarknaden för bostäder i flerfamiljshus är het just nu. Det byggs både i större och mindre kommuner visar färsk statistik från Byggfakta. Allra mest byggs det i Uppsala, som satsar mest per invånare.
– Den här nivån på bostadsbyggandet har vi inte sett sedan miljonprogrammens dagar, säger Tor Borg, på Citymark Analys.

I sammanställningen från Byggfaktas databas i texten nedan framgår det att byggandet av bostäder i flerfamiljshus är extra hett i Uppsala just nu. Samtidigt pekar siffrorna på en nergång i Örebro. Det har varit en kraftig befolkningstillväxt i båda kommunerna men det har mattats av något i och med att invandringen har minskat. I Örebro hade man en del större byggstarter i början av pandemin men sedan har det minskat. I Uppsala vände det upp kraftigt under slutet av förra året och väldigt mycket är byggstartat under det senaste halvåret. En del projekt har byggstartats i Rosendal men det byggs bostäder runt om i kommunen.

– Det kan vara så att man drog i handbromsen i pandemins inledningsskede i Uppsala och att man sköt upp vissa projekt som nu kommit i gång. Det är en snabbt växande kommun där man satsar mycket. Det byggs även offentligt och infrastruktur, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.

Fler hyresrätter med investeringsstödet

Investeringsstödet är kanske den mest kraftfulla åtgärden från politikernas sida för at försöka få fart på bostadsbyggandet i landet under de senaste åren. Investeringsstödet infördes 2016, hittills har sammanlagt 16 miljarder kronor beviljats i stöd varav hälften redan har utbetalats. Syftet var att ge ett långsiktigt stöd åt byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Det har succesivt utvecklats och förnyats med nya krav och ytterligare miljarder.

Det har bland annat inneburit att fördelningen av byggstarter mellan bostadsrätter och hyresrätter förändrats. Fram till 2017 byggdes det ungefär lika många hyresrätter som bostadsrätter. Under de två följande åren halverades i princip byggandet av bostadsrätter. Under samma period låg byggandet av hyresrätter på samma nivå.

– Det finns absolut ett samband mellan införandet av investeringsstödet och byggandet av hyresrätter. Utan stödet hade vi sannolikt också fått en nedgång av byggandet av hyresrätter under 2018-2019 inte minst i de mindre orterna.

Läs mer: De är mesta bostadsbyggarna 2021>>

Under 2020 var det en tredjedel av alla hyresrätter i hela landet som färdigställdes som hade investeringsstöd. Men i Stockholms län var det bara 18 procent, i Göteborgsregionen 25 procent och i Malmö med kranskommuner var motsvarande siffra 31 procent. I kommuner utanför storstadsregionerna med mindre än 75 000 invånare var det 50 procent av hyresrätterna som byggts med investeringsstöd.

– En stor del av stödet har gått till de små kommunerna utanför storstadsregionerna. Det var inte tanken från regeringens sida. Syftet med stödet var att stötta bostadsbyggandet där behoven var som störst. Det borde innebära att en större del skulle gått till storstadsregionerna.

Skellefteå drar upp siffrorna

Tittar man på förhållandena för regionerna i sammanställningen från Byggfaktas databas ser man kraftiga uppgångar av byggandet i Kalmar län, Kronobergs län, Halland, Gävleborg och Västerbottens län. Men där kan det handla om större enskilda projekt som slår igenom i statistiken, enligt Tor Borg.

– Det blir extra tydligt för exempelvis Västerbotten. Där är det Skellefteå, med hela satsningen på Northvolt, och Umeå, som är en universitetsstad, som drar upp siffrorna. Där har det ökat väldigt snabbt. I Kronobergs län är det nästan bara i Växjö som det byggs. Det är städerna som växer, säger han.

Det var en topp för byggstarterna av bostäder i flerfamiljshus under 2017. Efter det följde några år med nedgång av främst bostadsrätter. Bland annat beroende på de nya lånerestriktionerna med amorteringskraven.  Nu ökar byggandet av både bostadsrätter och hyresrätter. Även projekteringarna av nya projekt ökar i ungefär samma takt som byggstarterna.

– Det är en ganska bra indikator på att den här trenden kan hålla i sig några år framöver. Våra siffror tyder på att vi skulle kunna få mycket högre antal byggstarter i år än vad som ligger i de offentliga prognoserna. Det skulle kunna landa på 70 000 nya lägenheter. Det är väldigt länge sedan vi byggde så mycket under ett år. Då får vi gå tillbaka till miljonprogrammet i kvantitet, säger Tor Borg.

Byggstarter flerbostadshus

Tio befolkningsrikaste kommunerna

KommunByggkostnad per person (kronor)Befolkning 2020Byggstartade flerbostadshusprojekt nov 2020- okt 2021 (byggkostnad i miljoner kronor)Förändring i byggkostnad sedan föregående tolvmånadersperiod
Malmö16 939347 9495 89457%
Västerås16 856155 5512 62281%
Uppsala15 900233 8393 718240%
Jönköping12 526142 4271 78465%
Göteborg11 279583 0566 576-14%
Norrköping8 684143 4781 24645%
Stockholm8 203975 5518 00223%
Helsingborg8 166149 2801 21998%
Linköping7 624164 6161 25519%
Örebro7 495156 3811 172-40%
Källa: Byggfakta

Län

LänByggkostnad per person (kronor)Befolkning 2020Byggstartade flerbostadshusprojekt nov 2020- okt 2021 (byggkostnad i miljoner kronor)
Uppsala län15 379388 3945 973146%
Kronobergs län14 066202 2632 845158%
Skåne län11 1611 389 33615 50668%
Stockholms län11 0372 391 99026 40150%
Västmanlands län10 341277 1412 86675%
Västerbottens län9 334273 1922 550150%
Södermanlands län9 031299 4012 70424%
Västra Götalands län7 8031 734 4313 5336%
Jönköpings län7 761365 0102 83359%
Östergötlands län6 533467 1583 05247%
Hallands län6 500336 7482 189-2%
Gävleborgs län5 854287 5021 683167%
Värmlands län5 518282 8851 561-22%
Norrbottens län5 160249 6141 288-20%
Västernorrlands län4 306244 5541 05359%
Örebro län4 204305 6431 285-55%
Kalmar län3 650246 010898166%
Dalarnas län3 215287 67692523%
Jämtlands län3 134131 155411-55%
Gotlands län3 09460 124186-42%
Blekinge län2 754159 056438-23%
Källa: Byggfakta