Nyheter

De är mesta bostadsbyggarna 2021

Eriksberg, i Göteborg, kommer att få ett nytt landmärke. I ett 23 våningar och 70 meter högt torn ska Peab Bostad bygga 91 lägenheter. Bild: Peab

Byggjättarna Peab, NCC, Skanska samt Serneke ligger i topp i vår sammanställning över byggföretagen som bygger mest flerbostadshus. Och det råder enighet bland representanter för företagen att den positiva trenden för bostadsbyggandet kommer hålla i sig.
– Vi upplever en stabil tillväxt i hela landet, säger Stefan Danielsson på Peab.
.

Samanställningen över byggföretagen som bygger flest flerfamiljehus bygger på statistik från Byggfaktas databas och ordningen rankas efter den totala byggkostnadsvolymen. Det är inte överraskande de tre stora byggföretagen som parkerat på topplaceringarna. (Se rankinglista längst ner på sidan).

Peab störst med 72 projekt

Allra mest bygger Peab som enligt vår sammanställning har 72 aktuella projekt till en totalkostnad på 10129 miljoner kronor.

– Vi har sett en ökning av efterfrågan på flerfamiljsbostäder under pandemin. Både bostadsrätter och hyresrätter har gått starkt framåt. Även studentbostäder ökar, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef på Bygg, Peab.

En trend de senaste åren är att det byggs allt fler hyresrätter. Det är en tydlig effekt av införandet av investeringsstödet enligt Stefan Danielsson.

– Det är absolut en effekt av investeringsstödet. Det byggs betydligt fler hyresrätter än tidigare, säger han.

NCC: ”Stora ordrar på just bostäder under året”

På andra plats i vår sammanställning hittar vi NCC med en total byggkostnads volym på 6226 miljoner kronor. Enligt Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden, så har investeringsstödet haft en positiv effekt på byggandet av hyresrätter. Men många projekt byggstartar utan stödet.

– Hittills under 2021 har vi haft något större andel bostäder i vår orderingång jämfört med samma period förra året. Vi har haft flera stora ordrar på just bostäder under året, vilket talar för en stark efterfrågan från våra kunder. Hittills under 2021 har mindre än hälften av bostäderna i vår orderingång varit hyresrätter. Ett stort antal bostadsprojekt som vi levererar startas utan stöd, men för några projekt menar våra kunder att det är viktigt för att kunna starta dessa, säger han.

Läs mer: Het byggmarknad för bostäder>>

Han förutspår att trenden för bostadsbyggandet kommer fortsätta på höga nivåer även om en viss avmattning, är att vänta.

– Sveriges befolkning ökar fortfarande, även om ökningstakten förväntas avta något mot tidigare prognoser från SCB. Behovet av nyproducerade bostäder som kan möta dagens och morgondagens kundkrav, energi och klimatprestanda inkluderat, kommer att vara betydande även framgent. Utöver detta har vi ett stort behov av att uppgradera bostäder byggda under tidigare decennier, säger Henrik Landelius.

Skanska: ”Ska vara hållbart och flexibelt”

På bronsplats i vår ranking ligger Skanska med en totalkostnad för sina projekt på 6132 miljoner kronor. De noterar tre tydliga trender som påverkar efterfrågan av bostäder, enligt Alexandra Lauren, vice vd Skanska Sverige.

– Under pandemin har hemmet blivit allt viktigare och vi ser en stor efterfrågan på både bostadsrätter och hyresrätter. En del vill ha större lägenheter med utrymme för att kunna arbeta i hemmet. Andra vill bo nära naturen och ha bra möjligheter att pendla.

– Både fastighetsägare och privatpersoner efterfrågar mer hållbara och klimatsmarta lösningar. Tittar vi lite framåt i tiden så vill man att det ska vara hållbart, flexibelt och även fokus på hälsan. Alla vill vi olika och vår ambition är att kunna erbjuda ett brett spektrum av bostäder, säger hon

Serneke: ”Bygger mycket hyresrätter”

Lite efter de stora jättarna i sammanställningen hittar vi Serneke med en total byggkostnadsvolym för nya flerbostadshus på 4249 miljoner kronor. De upplever att investeringsstödet spelar en stor roll i mindre och medelstora städer, enligt bostads- och projektutvecklare Kristina Börjesson.

– Just nu bygger vi väldigt mycket hyresrätter och i stora delar av landet strömmar förfrågningarna fortsatt in. Vi bygger också mycket hyresrätter med investeringsstöd på de mindre och medelstora orterna i Sverige. Vi är tacksamma för kontinuiteten i investeringsstödet. Detta är oerhört viktig för att skapa visshet hos våra beställare och skapa ett jämt flöde på hyresrättsmarknaden. Investeringsstödet ger dock en väldigt ensidig produkt, och efterfrågan börjar komma på mer traditionella hyresrätter.

– Våra projekt med blandade upplåtelseformer funkar fantastiskt bra och är en absolut en väg framåt i framtiden, säger hon.

Sammanfattningsvis så är det en relativt enhetlig och positiv bild som representanterna för de fyra bolagen ger av byggandet av flerbostadshus inom den närmaste framtiden.

PlatsNamnOrtAntal totaltMkr totalt
1Peab Sverige ABFlera7210129
2NCC Sverige ABFlera386226
3Skanska Sverige ABFlera416132
4SERNEKE Sverige ABFlera284249
5JM ABFlera294045
6Byggnads AB TornstadenFlera152755
7Veidekke Entreprenad ABFlera182628
8GBJ Bygg ABFlera212316
9BetonmastFlera121967
10Lindbäcks Bygg ABFlera111950
11Hökerum Bygg ABUlricehamn141887
12JSB Construction ABFlera181691
13Consto ABKarlstad71622
14ByggPartner i Dalarna ABFlera101484
15HMB Construction ABFlera71245
16MTA Bygg & Anläggning Halland ABHalmstad91003
17Brixly ABFlera9998
18Selbergs Entreprenad i Umeå ABUmeå4885
19BoKlokFlera12847
202xa Entreprenad ABBromma6795
21Ikano Bostadsproduktion ABFlera4775
22Wästbygg ABMalmö6750
23Midroc Construction ABFlera5705
24Åke Sundvall Byggnads ABBromma1700
25Gärahovs Bygg ABFlera7657
Ranking byggföretag nya bostadshus byggstart 2021 inkl student- och äldreboenden. Källa: Byggfakta