Nyheter

Het byggmarknad i Stockholm

Konjunkturen är god, konstaterar Stockholms handelskammare som presenterar Stockholmsbarometern, framtagen av Konjunkturinstitutet. Den internationella börsoron har ännu inte satt några djupa avtryck. Särskilt het är byggbranschen.

— Där är det hög tid för självrannsakan från fack och arbetsgivare. 80 procent av företagen klagar över brist på arbetskraft. Jag efterlyser en ny satsning på lärlingar. Stockholms byggmarknad är hetast i landet men bristen får tillväxthämmande konsekvenser som försenade projekt och högre kostnader för företagen, säger Peter Egardt, enligt Dagens Nyheter.