Nyheter

Het höst väntar landets byggare

ANALYS. Det vankas semester. Men frågan är hur mycket ledigt ni byggare får. Många har fullt upp och någon avmattning är inte i sikte.

När vi gräver djupare i databasen för att se trender och kunna säga något om framtiden finns bara en slutsats: att byggmarknaden är stark över hela landet. Sedan vändningen i slutet av 2009 har det sett bra ut. Siffrorna för länen på kartan anger Sverige Byggers byggstartsindex. Det är ett rullande månadsindex som mäter verkliga byggstarter den senaste 12-månadersperioden. Dessa jämförs med föregående 12-månadersperiod. Den samlade volymen av byggstarter under de fyra första månaderna är i nivå med 2010 – och betydligt bättre än 2009. För att förstå vad som kan dölja sig bakom röda siffror har vi tittat närmare på Värmland som ett exempel. Minus 17 procent i byggstartsindex, men byggröster därifrån vittnar om en god marknad. När de fyra första månaderna 2011 jämförs med samma period 2010 visar det sig att byggvolymerna ligger på samma nivå. Många län som tidigare visat urstarka siffror har mätts mot lågkonjunkturens 2009. Men nu kommer vi ikapp och den 12-månadersperiod som är jämförelseperiod är starkare. Värmland verkar inte ha drabbats så hårt av lågkonjunkturen som en del andra län. Byggstarterna hölls uppe på rimliga nivåer. Man kan också se hur starkt bostadsbyggandet, som är den mest konjunkturkänsliga kategorin, påverkar statistiken. Detta gör att de län som har mycket bostadsbyggandet svänger mest – och många av dem visar nu kraftigt plus. Byggstartsindex är positivt för samtliga byggkategorier, där bostäder och industrier går allra bäst. Volymerna inom industri föll något under mars-april, men projekteringsindex visar ändå plus 18 procent. Projekteringsindex är ett mått på värdet av de projekt som ligger på arkitekternas och konsulternas skrivbord. Värdet kan ge en fingervisning om vad som väntar runt hörnet. Olika byggtyper har olika lång projekteringstid, men ett kraftigt fallande index brukar vara en bra indikator på att en lågkonjunktur stundar. Så var det till exempel inför förra dippen. Men inga sådana tecken nu – så ta semester i förvissning om att nya affärer väntar. Om ni hinner, vill säga…