Nyheter

Heta bostadsmarknader har börjat svalna

Bopriserna når visserligen nya höjder men storstadsregionernas bostadsmarknader har nu börjat svalna. Jämfört med den rekordheta inledningen på året så har trycket på efterfrågan, budgivning och priser minskat en del under de senaste månaderna.
Det visar SBSB: s Mäklarbarometer.

Försäljningstiderna faller inte heller lika snabbt som tidigare. Trenden mot svalare marknader väntas hålla i sig även under årets tredje kvartal.
Det visar äklarbarometern som baseras på en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen.

Temperaturen på bostadsmarknaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö steg till rekordnivåer i början av 2015. Under våren har det dock skett en avkylning. Utbudet av bostadsobjekt till salu har hållit mer jämna steg med efterfrågan, som i sin tur ökat i långsammare takt. Detta har resulterat i att försäljningstiderna inte fallit så snabbt som tidigare och att budgivningen inte accelererat lika mycket som under vintern.

Priserna har fortsatt öka på bostadsrätts- och småhusmarknaden men ökningstakten har växlat ned något.
Mäklarnas förväntningar inför det tredje kvartalet tyder på att inbromsningen kommer att fortsätta även under sommaren och hösten.

Skillnaderna mellan de olika marknaderna är förhållandevis liten. Tidigare har ofta småhusmarknaden släpat efter bostadsrättsmarknaden något i styrka. Det senaste indikatorutfallet visar dock snarare att småhusmarknaderna är lite starkare.

Mäklarna i Malmöregionen är överlag mer optimistiska både vad gäller utfall och förväntningar än vad kollegorna i Göteborg och Malmö är. Möjligen beror detta på att Malmöregionen tidigare släpat efter och att bostadsmarknaden där därför inte bromsas lika mycket av de överhettningstendenser som bromsar i de andra två storstadsregionerna.