Nyheter

Hett kring Eldaren

Byggherren Jernhusen och beställaren Uppsala kommun är inte överens om bygglovet och hur kontorshuset Eldaren ska utformas. Foto: Anna Sjöström

Det pågår en tvist mellan Jernhusen och Uppsala kommun. 
Den handlar om kontorshuset Eldaren och Uppsala kommun menar att byggherren Jernhusen i flera avseenden inte följer bygglovet. 
Jernhusen anser att de följer bygglovet och är förvånade över att kommunen kommit med nya synpunkter på redan beviljat bygglov.

Eldaren är det nya kontorshuset vid Uppsala resecentrum, mellan Storgatan och Godsmagasinet, där landstinget ska sitta.
Bygget av det sex våningar höga kontorshuset pågår för fullt, men nu har en tvist uppstått. 
Kommunen menar att Jernhusen inte byggt enligt det bygglov som beviljades 2014.

– Bygglovet gällde en utformning som vi var nöjda med, men sedan har Jernhusen inte följt det, säger Ulla-Britt Wickström, avdelningschef för plan och bygglov, Uppsala kommun. 

Det handlar främst om utformningen av bottenvåningens fasad och planlösning.
– Det skulle vara en transparent glasfasad utan synliga profiler, men nu har Jernhusen valt en mera bastant profil. Men framförallt är vi missnöjda med hur bottenvåningen ska användas. Vi har givit bygglov för en bottenvåning av centrumkaraktär, något som är öppet för Uppsalabor och besökare, men de ytorna har blivit mindre och mindre till förmån för kontorsfunktioner och servicevägar, säger Ulla-Britt Wickström. 

Jernhusen å sin sida anser att de följer bygglovet och att kommunen kommit med sina synpunkter för sent.
– Det är förvånande att de kommer med nya krav så här i slutskedet när bygget är i full gång, det är inte rätt agerat, säger Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen.

Det första bygglovet beviljades i augusti 2014, och sedan beviljades ytterligare ett som gjorde det möjligt att öka husets storlek. Så långt var man överens.
Men under hösten 2015 lämnade Jernhusen in ytterligare en ansökan om nytt bygglov, som gällde bland annat utformning och placering av fönster och dörrar.

– Jernhusen kom in med en ny ansökan om att ändra det givna bygglovet, men vi på tjänstemannasidan tyckte att det för stora förändringar och rekommenderade beslutsfattarna att säga nej till det nya bygglovet, vilket de också gjorde. Men då hade Jernhusen redan byggt det de ansökte om, säger Ulla-Britt Wickström. 

– Vi har byggt enligt byggloven vi fått och vi hade gärna tagit den här diskussionen när vi sökte det första bygglovet. Då framförde kommunen inga synpunkter på fasadutformningen och det är olyckligt att kommunen har nya åsikter på detaljnivå så sent. Vi vill därför pröva frågan om kommunen har rätt att ställa andra krav i det här läget, säger Cecilia Granath.

Jernhusen har nu överklagat plan- och byggnadsnämndens avslag på den senaste bygglovsansökan. Bolaget vill att länsstyrelsen ska godkänna bygglovet, alternativt skicka tillbaka ärendet till nämnden igen. 
Enligt kommunen saknas nu bygglov, men bygget fortsätter och ska enligt planerna vara klart för inflyttning till hösten.

Vad ser ni för möjlig lösning på situationen?
– Diskussionerna har pågått länge och vi har försökt hitta minsta gemensamma nämnare, utan att lyckas. Jernhusen är väl medvetna om vart vi står, men valde ändå att gå vidare på det sätt de tyckte var bäst. Det är ingen lätt situation och det är en bit kvar till en lösning. Men nu kommer vi att få svar på vad kommunen har rätt att kräva, säger Ulla-Britt Wickström.

– Det är en olycklig situation som uppstått och vi vill att det ska fungera smidigt, men eftersom kommunen ställt nya krav på utformning efter att fasadpartierna redan var tillverkade såg vi ingen annan lösning än att ta ärendet vidare, säger Cecilia Granath.