Hållbarhet

Hett med återbruk i ny rapport

Återbruk
Fabege har skapat en egen hubb för återbrukat byggmaterial.

Intresset för användningen av återbrukat byggmaterial växer. Men samtidigt är det svårt att möta den ökade efterfråga, särskilt till nyproduktion.  Det visar en ny rapport från Byggfakta.
– Det går inte titta på återbruk som en isolerad del i ett byggprojekt, Fredrik Frensborg, affärsutvecklings- och hållbarhetschef på Bjerking.

I en helt färsk undersökning från Byggfakta har 1400 branschaktörer svarat på frågor om återbruk, energieffektivisering, miljövarudeklarationer och andra ämnen kopplade till hållbarhet. Den visar att återbruk är hett i byggbranschen. Enligt resultatet från undersökningen kommer efterfrågan öka under 2024. Det är främst till ombyggnation som återbrukade material och produkter används.

Mest optimistiska är konsulterna. Av de tillfrågade konsulterna svarar hela 67 procent att föreskrivandet av återbruk kommer att öka under 2024.

På teknikkonsultföretaget Bjerking har återbruk blivit en självklarhet.

– Det är konsulterna som driver på utvecklingen och det är tjänster som går väldigt bra hos oss. Men enligt min uppfattning har det inte riktigt landat hos alla byggaktörer ännu, säger Fredrik Frensborg.

Enligt undersökningen finns det en tydlig tro på ett ökat användande av återbruk men den visar också tydliga indikationer på utmaningar och problem.

– Det går inte titta på återbruk som en isolerad del i ett byggprojekt. Vi måste ha en bredd som konsulter med olika verktyg. Det blir en komplex hantering där vi behöver hantera hela processen, säger han.

Påverkar konjunkturläget den omställningen till mer återbrukat material?

– Ekonomin är en viktig faktor kring återbruk. Det behöver inte vara dyrare. Konjunkturläget behöver inte nödvändigtvis påverka användningen av återbruk i nyproduktion.

Hur tror du det kommer se ut om fem år?

– Det är inte säker att vi kommer kalla det återbruk längre. Det blir mer fokus på att hantera en koldioxidbudget i ett projekt. Det blir en naturlig del i projektet och i den ekonomiska kalkylen, säger Fredrik Frensborg.

Men även en klar majoritet av byggherrarna och huvudentreprenörerna tror på en ökning i projektuppdragen, enligt undersökningen. Men det finns utmaningar för att klara omställningen.

En dryg femtedel av konsulterna, huvudentreprenörerna och de privata byggherrarna som svarat på frågorna i undersökningen tycker att det är mycket svårt att hitta återbrukade material och produkter till sina projekt. Idag vänder man sig främst till de egna projekten, bestånden eller lagren.  Även CCBuild anges som en källa för att söka efter material.

– En indikation från undersökningen är att det finns en risk att ambitioner att använda återbruk i projekten redan i tidiga skeden, från byggherrar, föreskrivare och huvudentreprenörer, inte blir förverkligade om man inte lyckas hitta det man behöver. Ambitionerna finns – men också utmaningar att gå från önskan till förverkligande, konstaterar rapportförfattaren Peter Åhs, affärsutvecklare på Byggfakta.