Nyheter

HFD prövar rätt till rotavdrag

Har en delägare av ett hus rätt till rotavdrag för byggarbete, trots att fakturan betalades av en annan delägare?
Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, nu pröva.

Ett byggföretag i Nyköpingstrakten har drivit frågan mot Skatteverket sedan februari 2013, då verket krävt återbetalning från bolaget av belopp avseende hushållsarbete. Det handlar om cirka 90 000 kronor för utfört arbete åt två av delägarna i fritidshuset.

Fritidshuset har flera ägare och byggbolaget delade upp faktureringen avseende arbetet mellan delägarna i fritidshuset, men samtliga fakturor betalades av en enda person.

Förvaltningsrätten och Kammarrätten gick båda på Skatteverkets linje, bland annat eftersom skattereduktion grundar sig på att den skattskyldige haft en utgift för det utförda arbetet, vilket inte kunde bevisas i det här fallet.

Nu har byggbolaget tagit ärendet ändå till Högsta förvaltningsdomstolen, som ska pröva ärendet. Byggbolaget har anfört bland annat att Förvaltningsrätten saknar stöd för bedömningen att betalningen rent faktiskt måste ha gått direkt från köparen till utföraren för att köparen ska anses ha haft en utgift.