Nyheter

Hisingsbron redo att öppna för trafik

Nu pågår förberedelserna för fullt inför öppningen i maj, då Hisingsbron kan börja trafikeras av gående, cyklister, bilar och bussar. Bild: Max Hjalmarsson

Den 9 maj blir det premiär när Hisingsbron slår upp portarna för gående, cyklister, bilar och bussar.

– Vi ser fram emot att få öppna bron för göteborgarna, säger Mikael Nummedal, trafikkontorets projektchef för Hisingsbron.

Efter flera års planering och byggnation är stadens nya bro över Göta älv i centrala Göteborg snart redo att öppna för första gången.

– Nu är Hisingsbron så klar att vi kan öppna den för göteborgarna. Om inget oförutsett händer under våren så lämnar vi över bron till göteborgarna den 9 maj, säger Mikael Nummedal.

Förberedelserna inför öppningen i vår, när gående, cyklister, bilar och bussar kan börja trafikera bron, pågår för fullt. Inte minst är det de omfattande testerna av lyftspannet och maskineriet som ska genomföras och avslutas. Beläggningsarbeten och linjemålning ska färdigställas och samtidigt pågår montering av räcken, barriärer, belysning och kontaktledningsstolpar.

I sommar väntar ett spårstopp då spåren ska läggas om från den gamla trotjänaren Götaälvbron till stadens nya bro. I mitten av augusti ska spåromläggningen vara klar och den del som kallas för kollektivtrafikbron vara färdigställd så att spårvagnarna kan börja trafikera Hisingsbron.

– Under hösten blir det naturligtvis en officiell invigningsceremoni, förhoppningsvis kan vi göra det med pompa och ståt, säger Mikael Nummedal.

Även efter den officiella invigningen kvarstår färdigställandet av hållplatserna vid Nordstan och rivningen av Götaälvbron samt en del mindre arbeten på bron och markarbeten runt bron. Först när den gamla bron har rivits kan exempelvis ledverk och dykdalber till Hisingsbron göras helt klara.

– Vi räknar med att färdigställa hela projektet under våren 2022, säger Mikael Nummedal.

Källa: Göteborgs stad