Infrastruktur

Historisk satsning inte tillräcklig

Byggföretagen vill inte att järnvägsunderhållet sköts av Trafikverket.

Byggföretagen vill se en nationell infrastrukturplan med mer muskler och en satsning på förebyggande underhåll av väg och järnväg. Men underhållet av järnvägen ska inte skötas av Trafikverket. Under våren klubbar regeringen den nya nationella planen.

I våras presenterades regeringen sin historiska infrastrukturproposition på omkring 800 miljarder kronor och i början av december kom Trafikverket med sitt förslag till nationell infrastrukturplan för 2022-2033. Remisstiden för att tycka till om Trafikverkets förslag gick ut 28 februari. En ny nationell plan planeras att fastställas av regeringen under våren.

799 miljarder inte tillräckligt

I Byggföretagens remissvar på Trafikverkets förslag understryker arbetsgivarorganisationen betydelsen av ett systematiskt förebyggande underhåll av väg och järnväg i hela landet.

– Den totala anslagna ramen på 799 miljarder kronor fram till år 2033 är inte tillräcklig för att få ett transportsystem som förbättrar Sveriges konkurrenskraft, säger Johan Deremar, ansvarig för infrastrukturfrågor på Byggföretagen.

Byggföretagen gör bedömningen att Sverige behöver fördubbla de genomsnittliga infrastrukturinvesteringarnas andel av BNP. Det innebär en ökning från 0,7 procent till drygt 1,5 procent.

– Sverige har råd att göra en sådan kraftsamling under ett antal år. Statsfinanserna är fortsatt starka med en väldigt låg statsskuld och ränta. Underfinansierade vägar och järnvägar har skapat en växande infrastrukturskuld som behöver åtgärdas, säger Johan Deremar, 

”Ska inte bedrivas av Trafikverket”

Byggföretagen står fast vid sin tidigare bedömning att underhållet av järnvägen inte ska bedrivas av Trafikverket. Bedömningen är att ett återförstatligande av järnvägsunderhållet innebär att minst 10 miljarder kronor av underhållsanslaget försvinner i effektivitetsförluster

– Återigen satsar staten skattepengar på att utreda verksamhetsformen för järnvägsunderhåll när pengarna i stället kunde ha använts till nödvändiga underhållsåtgärder, säger Johan Deremar

Stammbanorna

När det kommer till byggandet av nya stambanor är skälen till att lyfta ur och finansiera dem utanför nationell plan fortfarande giltiga.

– Genomförs utbyggnaden av nya stambanor som ett sammanhållet projekt under kortare tid minimeras temporära lösningar. Detta ger förutsättningar för en effektivare utbyggnad till en mycket lägre kostnad, säger Johan Deremar.

I Trafikverkets förslag till nationell plan har 104 miljarder kronor avsatts för påbörjandet av nya stambanor för höghastighetståg.

– Dessa medel kan med fördel användas till många andra angelägna och samhällsekonomiskt lönsamma projekt inom infrastruktur, säger Johan Deremar.

logo
Henrik Ekberg