Nyheter

Historiskt låg nivå för småhus

TMF:s småhusprognos sänks rejält för 2023. Foto: Privat
Foto: Susanne Bengtsson

Andelen påbörjade småhus ligger på en historiskt låg nivå.
Enligt TMF:s prognos förblir antalet 7 000 för 2014.


TMF:s prognos för antal påbörjade småhus är oförändrad och ligger kvar på 7 000 påbörjade småhus för 2014. Prognosen för 2015 är 7 500 hus. 

Det relativt låga bostadsbyggandet är framförallt orsakat av finansiella hinder och tillgång på attraktiv byggbara mark, enligt TMF:s medlemsföretag.

 – Bolånetakets negativa effekt på nyproduktionen kvarstår, säger TMF:s Gustaf Edgren, i en kommentar till prognosen.

Enligt Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin, har andelen påbörjade småhus aldrig varit lägre sett till det totala bostadsbyggandet.

– Står sig aktuella prognoser, som säger 40 000 påbörjade bostäder 2014, är det bra – däremot är nuvarande fördelning skev. Eftersom 7 av 10 anser att villa- och radhusboende är den mest attraktiva boendeformen, är denna låga nivå inte hållbar.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB, dels på den allmänna orderingången i branschen. Enligt lämnad statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under första halvåret 2014 till 3 550 stycken, vilket är 11 procent fler än samma period 2013.