Nyheter

Historiskt räntebeslut

Riksbanken sänker reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,5 procent. Analytiker hade väntat sig en räntesänkning på mellan 0,5 och 0,9 procentenheter.

Riksbanken sänker reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,5 procent per den 20 april enligt det räntebesked som banken meddelade på tisdagsmorgonen, skriver Affärsvärlden.

Nedgången ligger i linje med vad analytikerna har väntat sig.

I SME Direkts enkät bland 19 svenska och utländska analytiker svarade 11 av dessa att reporäntan kommer att halveras och sänkas med 50 punkter, till 0,5 procent. 6 analytiker trodde att räntan skulle sänkas med 75 punkter, medan två bedömare trodde på nästan nollränta, det vill säga att Riksbanken skulle slå till med 90 punkter.

17 av de tillfrågade bedömde inför tisdagens besked att räntan har nått så lågt den kommer att nå i den nuvarande konjunkturbotten efter måndagens möte.

Vid Riksbankens penningpolitiska möte den 10 februari antyddes att styrräntan kunde ”behöva sänkas ytterligare något det närmaste halvåret”, prognosbanan antydde en sänkning med knappt 0,25 procentenheter i april. Men givet inkommande information står det klart att räntebeslutet i februari byggde på en allt för ljus bild av den ekonomiska aktiviteten, skriver nyhetsbyrån Direkt.

Riksbankens direktionsledamöter var den 10 februari eniga i beslutet att sänka reporäntan med 100 punkter till 1,00 procent.

Affärsvärlden

Läs Affärsvärlden / Direkts sammanställning av samtliga räntebeslut från 2005 till 2009