Nyheter

Hittar energitjuvar i koden

Programkoden har stor påverkan på hur mycket energi en produkt förbrukar. Ett nytt verktyg från Uppsala hjälper utvecklarna att hitta energitjuvarna.

– Vårt verktyg är det första som pekar ut vilka delar av programkoden som ligger bakom en ökad strömförbrukning, säger Fredrik Medin, marknadschef på IAR Systems. Uppsalaföretaget utvecklar hjälpmedel som programmerare använder för att utveckla och testa programkod. Bland de 10 000 kunderna finns allt från tillverkare av robotar och bilar till klockor och mobiltelefoner. Hittills har programmerarna fått hjälp att göra koden liten och effektiv. Nu kommer även stöd för att minska produktens energibehov. Det nya verktyget analyserar hur energiförbrukningen varierar när programkoden körs. Oväntade toppar i strömförbrukningen upptäcks, de kodrader som orsakar slöseriet pekas ut. – Om koden är dåligt skriven kommer produkten att dra mycket energi. Men det är svårt att själv hitta problemen i komplexa system. En vanlig mobiltelefon har till exempel fem miljoner rader kod, säger Fredrik Medin. Företaget har hittills tagit fram en prototyp och räknar med att lansera en första produkt antingen före eller efter sommaren. Enligt Fredrik Medin är intresset stort bland kunderna. – Alla vill minska sina produkters förbrukning, och effektoptimering är ett av de viktigaste utvecklingsområdena för oss de närmaste åren, säger Fredrik Medin.

IAR Systems

Ort: Uppsala.

Grundades: 1983.

Antal anställda: 140.

Omsättning 2009: 169 miljoner kronor.

Ägare: Intoi.