Nyheter

Hjältevadshus varslar stort

Efter flera år med expansion tvingas nu Hjältevadshus varsla anställda. Foto: Hjältevadshus

Hustillverkaren Hjältevadshus varslar 100 av sina totalt 250 anställda. Minskad efterfrågan på grund av politiska beslut pekas ut som avgörande orsaker bakom neddragningarna.

Under senare år har företaget växt kraftigt och man har gått från 60 anställda år 2012 till närmare 250 anställda år 2018 men nu konstaterar man att produktionskapaciteten högre än efterfrågan och tvingas varsla. 

– Det är varje företagsledare mardröm att behöva varsla sina medarbetare, men vi måste trygga företaget på längre sikt. Vår absoluta förhoppning är att vi inte behöver effektivisera varslen alternativ snart kan återanställa, säger Pontus Eklind, VD på Hjältevadshus, i ett pressmeddelande. 

Flera andra trähustillverkare tvingades varsla under 2018 men Hjältevadshus klarades sig tack vare sitt ramavtal med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Men överklaganden och det slopade investeringsstödet gör att investeringarna bromsas även på den marknaden.

– Vi har levererat åtta lägenhetshus under 2018. Under 2019 hade vi inplanerat tre större SKL projekt som har förskjutits eller annullerats. Två av dessa har fått överklagan på bygglovet, den tredje kommunen får inte ihop kalkylen på grund av det borttagna investeringsstödet. Det är tråkigt att våra anställda drabbas. Här ser man hur allvarligt överklagande kan slå. Vår hårt reglerade bygglovsprocess med olika bedömningar och tolkningar gör det väldigt svårt att planera och rationalisera byggnationen i den takt som vi hoppats och trott, fortsätter han

Även den vanliga försäljningenav enfamiljshus har drabbats av lägre volymer men enligt Pontus Eklind har marknaden nått sin lägsta nivå och han menar att den kan vara på väg uppåt. 

– Det har framförallt varit en svagare marknad i mellan- och storstäder. Men det är därav svårt att få finansiering och en enorm tomtbrist. Samtidigt ser vi en ökning i mindre kommuner och de mellanstora kommuner som satsat på detaljplaner för tomtmark. Där är marknaden starkare men det krävs skyndsamma beslut från politikens håll för att förenkla finansieringen för familjer att investera i ett nybyggt hus, säger han. 

Tidigare i veckan gick Trä- och möbelföretagen ut med en debattartikel i Svenska Dagbladet där de efterlyste en långsiktig bostadspolitisk överenskommelse som leder till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. I artikeln lyfte man fram tre viktiga åtgärder som de vill att regeringen genomför till en början för att stoppa krisen:

*Ompröva amorteringskravet och skuldkvotstaket, restriktioner som just nu ligger som en våt filt över bostadsmarknaden.

* Förändra bolånetaket som effektivt stänger ute framför allt unga och förstagångsköpare.

* Stärk incitamenten för kommunerna att öronmärka mark för byggande av enfamiljshus. Drygt 70 procent av svenskarna vill bo i hus, men ändå utgör denna boendeform bara 15 procent av nybyggnationen.

– Att vara utan regering har även det drabbat oss, investeringsviljan hos kommunerna har varit låg. Man har velat invänta beslut om bland annatinvesteringsstöd. Vi hade en mycket bra orderingång fram till sista kvartalet 2018, säger Pontus Eklind.

Hjältevadshus har merparten av sin verksamhet i Eksjö kommun men också i Hultsfred.. 
Av: Samuel Karlsson