Nyheter

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg

byggarbetare
Efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen är hög, enligt Manpowergroups prognos. Foto: Getty Images

Trots krig och höga energipriser har efterfrågan på arbetskraft har varit den högsta någonsin i byggbranschen under 2022.
Det fjärde kvartalet är det svagaste under 2022 men svenska arbetsgivare i byggbranschen rapporterar ändå en sysselsättningstrend på hela +27 procent, enligt Manpowergroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Trots orosfaktorer som krig i Ukraina och höga energipriser har arbetsgivare en stark tilltro till förmågan att sysselsätta fler i byggbranschen. Generellt är den svenska arbetsmarknaden stark och det visar sig också i branschprognosen över året, säger Mikael Jansson, vd för Manpowergroup Sverige.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela +34 procent för fjärde kvartalet. Det är den högsta sysselsättningsprognosen i Europa. Endast Frankrike uppnår samma höga prognos. Främst är det IT-, tech- och kommunikationsbranscherna som förväntar sig att öka sysselsättningen, följt av Bank-, finans- och fastighetsbranschen (+39 procent) och Parti- och detaljhandeln (+39 procent).

Samtliga branscher i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser.

– Kampen för att hitta och behålla kompetent arbetskraft är fortsatt hård, vilket försvårar rekryteringen både nationellt och globalt. Det skärper vikten av att satsa på intern kompetensutveckling för att inte halka efter i konkurrensen, säger Mikael Jansson.

Samtliga regioner lämnar en prognos som innebär en uppgång från föregående kvartal. Starkast utveckling finns i Mellansverige, vars sysselsättningsprognos är 26 procentenheter högre jämfört med det tredje kvartalet – från +14 till +40.
Även övriga regioner visar positiva prognoser.

Branschprognoser, fjärde kvartelet

  • IT, Tech, telekom, kommunikation och media, +45 procent
  • Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +39 procent
  • Parti- och detaljhandeln, +39 procent
  • Tillverkningsindustrin, +36 procent
  • Byggbranschen, +27 procent
  • Hotell- och restaurangbranschen, +19 procent

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2022 förväntar sig 13 procent av de svenska arbetsgivarna att minska arbetsstyrkan, 39 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan ett flertal (45 procent) förutser en ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +32 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +34 procent. Samma beräkning sker i samtliga 40 länder.