Hög risk för mutor i byggbranschen

Hög risk för mutor i byggbranschen
Bygg och anläggning är en riskbransch för mutor, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Branschkulturen i sig, i kombination med att arbetet sker i projektform och att upphandlingarna berör stora belopp, höjer risken för korruption.

Tolv procent av dem som pekats ut som misstänkta för mutbrott under perioden 2003-2005 var verksamma inom byggbranschen. Undersökningen visar att svensk korruption är diskret. I vart fjärde anmält fall har inga krav på att få mutor egentligen uttalats. Kravet är i stället subtilt, eller i formen av vänskapskorruption där tjänster underförstått leder till gentjänster.

Enligt Brottsförebyggande rådet är det alltför få som inser att korruption förekommer även i Sverige.
— Om man jämför internationellt måste man arbeta mot korruption innan systemet blir infekterat. Vi har ett gynnsamt läge i Sverige och nu arbetar vi för att bibehålla det genom att göra folk medvetna om problematiken, säger Christer van der Kwast, överåklagare och chef för Riksenheten mot korruption.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år
Ökad flexibilitet för företagen i nya arbetsrättsförslaget