Nyheter

Hög risk för mutor i byggbranschen

Bygg och anläggning är en riskbransch för mutor, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Branschkulturen i sig, i kombination med att arbetet sker i projektform och att upphandlingarna berör stora belopp, höjer risken för korruption.

Tolv procent av dem som pekats ut som misstänkta för mutbrott under perioden 2003-2005 var verksamma inom byggbranschen. Undersökningen visar att svensk korruption är diskret. I vart fjärde anmält fall har inga krav på att få mutor egentligen uttalats. Kravet är i stället subtilt, eller i formen av vänskapskorruption där tjänster underförstått leder till gentjänster.

Enligt Brottsförebyggande rådet är det alltför få som inser att korruption förekommer även i Sverige.
— Om man jämför internationellt måste man arbeta mot korruption innan systemet blir infekterat. Vi har ett gynnsamt läge i Sverige och nu arbetar vi för att bibehålla det genom att göra folk medvetna om problematiken, säger Christer van der Kwast, överåklagare och chef för Riksenheten mot korruption.