Krönikor & Debatt

”Hög tid för företag att aktivt arbeta för att förbättra arbetsvillkoren”

Benjamin von Jahf, grundare av och CEO på bemanningsföretaget Ehrab
Benjamin von Jahf, grundare av och CEO på bemanningsföretaget Ehrab. Foto: Ehrab

Benjamin von Jahf, commercial manager på bemanningsbolaget Ehrab, i en krönika om betydelsen av social hållbarhet på byggarbetsplatsen.

I kölvattnet av den tragiska hissolyckan i Sundbyberg har Solidariska Byggare framhävt allvarliga missförhållanden inom byggbranschen. Dessa påståenden väcker inte bara oro över arbetsvillkoren utan även över effektiviteten av det införda huvudentreprenörsansvaret.

Huvudentreprenörsansvaret implementerades med avsikt att stärka arbetstagares rättigheter och förhindra exploatering. Trots dessa ansträngningar framgår det tydligt att utmaningarna kvarstår. Emil Boss från Solidariska Byggare poängterar att trots att vissa aktörer agerat när arbetslivskriminalitet avslöjats, är detta en indikation på de bredare problemen inom byggbranschen.

Det är en skam att migrantarbetare har blivit lurade på löner, men det är lika viktigt att undersöka om dessa arbetsvillkor är isolerade för vissa aktörer eller om de signalerar en större systemisk brist. Byggbranschen måste självrannsaka och fråga sig om den är redo att på allvar städa framför den egna dörren.

Solidariska Byggare möter nu hinder i att erhålla information om de drabbades arbetsgivare. Detta understryker behovet av transparenta och ansvarsfulla arbetspraxis inom hela branschen. Det är dags för företag att kollektivt ta ansvar och agera innan problemen uppstår.

Aktörer inom byggbranschen har betonat sitt engagemang i att stödja utredningen av hissolyckan men har undvikit att bemöta anklagelserna från Solidariska Byggare om uteblivna löner. Det är hög tid för företag att inte bara uttrycka sitt stöd i krissituationer utan också aktivt arbeta för att förbättra arbetsvillkoren internt.

För att säkra en hållbar framtid för byggbranschen är det av yttersta vikt att företag och myndigheter samarbetar för att på allvar sätta ned foten. Att stärka huvudentreprenörsansvaret var ett steg i rätt riktning, men nu krävs konkreta åtgärder och ett kollektivt åtagande för att bevara respekten för arbetstagarnas rättigheter och arbetsplatsens säkerhet. Tiden för handling är nu.

EU:s nya taxonomi och hållbarhetsredovisning kastar ljus över behovet av systematiskt arbete, kontroll och uppföljning inom social hållbarhet. Att säkerställa ansvarsfulla arbetsvillkor och en sund arbetsmiljö är lika centrala delar av hållbarhetspusslet som valet av miljövänliga material eller eldrivna maskiner.

Det är oroande att det fortfarande finns arbetsplatser där man inte har fullständig koll på vilka som befinner sig där. Det är inte bara en fråga om att städa framför den egna dörren utan också om att implementera grundläggande och hållbara kontroller över arbetsplatsens sociala aspekter.

Den pågående debatten understryker att hållbarhet sträcker sig bortom miljöfrågor. Att ha arbetsplatser där löner inte betalas ut korrekt och där arbetsvillkoren är oklara är en skam som inte kan accepteras i en modern och ansvarsfull byggbransch.

Det är dags att föra in social hållbarhet i diskussionen om hållbarhetsåtgärder. Att vara hållbar handlar om att vara ansvarstagande gentemot både miljön och människorna som bygger vår framtid. EU:s taxonomi och kraven på hållbarhetsredovisning är ett verktyg för förändring, och det är nu upp till branschen att säkerställa att detta verktyg används för att bygga en hållbar framtid där ingen arbetstagare behöver kämpa för sina grundläggande rättigheter.

Företag som inte tar ledarrollen och försummar social hållbarhet står inför utmaningar som sträcker sig bortom moraliska aspekter. I en tid där hållbarhet är en central faktor på det ekonomiska och professionella spektrat kommer dessa företag stöta på ökade svårigheter att säkra finansiering för sina projekt.

Det blir allt tydligare att investerare och finansinstitut prioriterar företag som inte bara visar resultat i ekonomiskt avseende utan också demonstrerar ett engagemang för social hållbarhet. Att ignorera dessa aspekter kan resultera i högre finansieringskostnader och en minskad tillgång till kapital.

För att inte tala om den konkurrensmässiga nackdelen på rekryteringsfronten. Framtidens kompetens söker arbetsgivare som delar deras värderingar och engagemang för hållbarhet. Företag som inte investerar i socialt ansvarstagande riskerar att förlora talang till konkurrenter som tar hållbarhetsaspekter på allvar.

Slutligen är priset för att försumma social hållbarhet högt, både i form av ekonomiska påföljder och ryktesskador. Att bli känt som ett företag som nonchalerar arbetsvillkor och socialt ansvar kan vara förödande i längden.