Nyheter

Högerbudget klubbad – investeringsstödet avskaffas

Investeringsstödet till hyresrätter kommer att avskaffas. Foto: Getty Images

Riksdagen röstade på onsdagen igenom högerbudgeten. Det innebär att investeringsstödet för hyresbostäder kommer att avskaffas nästa år. 
– Subventioner leder inte alltid till optimala lösningar. Många av de här lägenheterna hade blivit byggda ändå, utan stöd, säger Moderaternas Carl-Oskar Bohlin.

På onsdagen valdes Magdalena Andersson (S) till statsminister. Senare fälldes regeringens budget, och istället röstades ett budgetförslag från M, SD och KD igenom. 

Enligt högerbudgeten ska anslag för byggsubventioner och energieffektiviseringar för omkring 1,3 miljarder kronor avskaffas 2022. Där ingår investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

– Vi kommer att avveckla investeringsstödet idag, förutspådde Carl-Oskar Bohlin, riksdagsledamot för Moderaterna, när han talade på Bofrämjandets seminarium på onsdagen. 
Han har varit kritisk till hur investeringsstödet har använts.

– Subventioner leder inte alltid till optimala lösningar. Många av de här lägenheterna hade blivit byggda ändå, utan stöd, säger han.

Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande har funnits sedan januari 2017. Hittills har över 11 miljarder avsatts för stödet. Byggföretagen har arbetat för att avskaffa investeringsstödet i dess nuvarande form eftersom man menar att det snedvrider marknaden och skapar osäkerhet. 

 
På Bofrämjandets seminarium på onsdagen presenterades en ny rapport som konstaterar att nyproduktion av större lägenheter ger större rörlighet på bostadsmarknaden. Enligt rapporten har inte byggstödet fått rätt effekt. 

”De statliga investeringsstöden leder till att fler nya mindre hyresbostäder byggs, även om det är oklart hur stor denna effekt är. Men investeringsstödet optimeras vid nyproduktion av små bostäder, vilket inte är optimalt ur ett rörlighetsperspektiv. I stället krävs andra eller kompletterande initiativ, som skapar incitament för nyproduktion av större bostäder”, skriver rapportförfattaren Ted Lindqvist, Evidens.