Valet 2022

”Högerregeringen får inte backa in i framtiden”

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Foto: Byggnads

Sedan en tid tillbaka står det klart att vi har en ny regering i Sverige. En ny regering innebär nya politiska prioriteringar, och alla som värnar byggbranschens framtid måste vara på sin vakt och se till att våra frågor inte hamnar längst ner i prioriteringslistan.
Det skriver byggnads förbundsordförande Johan Lindholm i en debattartikel.

Vill det sig väl är det en lyhörd och prestigelös regering som kan fortsätta mycket av det goda arbete som påbörjats. Vill det sig illa är det en regering tror sig kunna backa in i framtiden genom att återupprepa gamla högerregeringars misstag.

I dag är hela branschen överens om att byggbranschen har stora problem med ren arbetslivskriminalitet och lönedumpning. Till stor del sprungen ur den totala avregleringen av arbetskraftsinvandringen som skedde under alliansens tid vid makten.

De senaste åren har många kloka steg tagits för att städa upp i byggbranschen. Lex Laval har avskaffats, arbetskraftsinvandringen har börjat skärpas till och lokala center mot arbetslivskriminalitet har öppnats på flera håll i landet. För att nämna några saker.

Men ytterligare steg behöver tas om vi ska kunna få en byggbransch vi alla kan vara stolta över. Där seriösa företag kan konkurrera med sin innovationskraft och yrkesskicklighet. I stället för att tvingas ta genvägar för att överleva när fuskande konkurrenter vinner upphandlingar med rena skambud.

”Finns tecken som oroar”

Tyvärr finns det tydliga tecken som borde oroa alla som värnar en sund och konkurrensneutral byggbransch. Högerpartiernas tidigare politiska förslag blottar stora kunskapsluckor vad gäller både branschens framtid som arbetstagarnas trygghet.

Exempelvis har man inte velat återinföra investeringsstödet. Något både branschen och många kommuner skriker efter, inte minst nu när vi närmar oss en lågkonjunktur.

Man vill däremot sänka a-kassan, något som inte bara är ett slag i magen på de som riskerar förlora sina jobb. Det är dessutom ett samhällsekonomiskt självmål som försätter folk i fattigdom och minskar den inhemska efterfrågan och konsumtionen. I en lågkonjunktur är det en potentiell häxbrygd som kan ge allvarliga konsekvenser, både för branschen och samhället i stort.

Moderaterna har även tidigare motionerat om att återinföra Lex Laval och på så sätt ge utländska företag en anti-facklig gräddfil. Det vore ett hårt slag mot både arbetstagarnas rättigheter men inte minst mot de svenska företagens förutsättningar att konkurrera på lika villkor.

Byggnads kommer att bevaka våra medlemmars intressen . Vi går i stenhård opposition mot allt som hotar jobben eller försämrar villkoren på våra arbetsplatser. Vi får hoppas att högerpartierna kan släppa prestigen och se till branschens bästa.

Annars går både svenska arbetstagare och företag en tuff framtid till mötes.

/Johan Lindholm,
förbundsordförande Byggnads