Högre bostadspriser att vänta

Högre bostadspriser att vänta
Priserna på bostäder förväntas öka de kommande sex månaderna, enligt senaste Mäklarforum.
Priserna på bostäder förväntas öka de kommande sex månaderna, enligt senaste Mäklarforum där 144 mäklare ger sin syn på marknaden. Knappt hälften av mäklarna (46 %) tror att bostadspriserna stiger med upp till 5 procent i höst/vinter.

SkandiaMäklarna genomför undersökningen Mäklarforum regelbundet bland samtliga mäklare på de 78 kontoren runt om i landet. Mäklarforum ger en indikation om var marknaden är på väg och en förmodad prisutveckling.

I undersökningen ställdes frågan om utbudet av bostäder är i paritet med efterfrågan. I riket svarar 28 procent av mäklarna att efterfrågan är upp till 20 procent större än utbudet.

Men det råder vissa regionala skillnader i de prognoser som mäklarna levererar.

I Stockholms innerstad är efterfrågan upptill 30 procent större än utbudet, menar 33 procent av mäklarna, medan majoriteten av mäklarna i Mälardalen och Göteborg har ett utbud som är i nivå med efterfrågan.

Många bostäder säljs redan innan visning. I riket menar 35 procent av mäklarna att upp till 10 procent av alla bostäder säljs innan visning. I Stockholms innerstad är motsvarande siffra 25 procent medan företeelsen är betydligt ovanligare i Norrland.