Nyheter

Högre bostadspriser att vänta

Priserna på bostäder förväntas öka de kommande sex månaderna, enligt senaste Mäklarforum där 144 mäklare ger sin syn på marknaden. Knappt hälften av mäklarna (46 %) tror att bostadspriserna stiger med upp till 5 procent i höst/vinter.

SkandiaMäklarna genomför undersökningen Mäklarforum regelbundet bland samtliga mäklare på de 78 kontoren runt om i landet. Mäklarforum ger en indikation om var marknaden är på väg och en förmodad prisutveckling.

I undersökningen ställdes frågan om utbudet av bostäder är i paritet med efterfrågan. I riket svarar 28 procent av mäklarna att efterfrågan är upp till 20 procent större än utbudet.

Men det råder vissa regionala skillnader i de prognoser som mäklarna levererar.

I Stockholms innerstad är efterfrågan upptill 30 procent större än utbudet, menar 33 procent av mäklarna, medan majoriteten av mäklarna i Mälardalen och Göteborg har ett utbud som är i nivå med efterfrågan.

Många bostäder säljs redan innan visning. I riket menar 35 procent av mäklarna att upp till 10 procent av alla bostäder säljs innan visning. I Stockholms innerstad är motsvarande siffra 25 procent medan företeelsen är betydligt ovanligare i Norrland.