Nyheter

Högre kvartalsvinst än väntat för Skanska

Byggbolaget Skanska bjuder på ett klart starkare rörelseresultat än väntat. Här en bild från projektet Outernet i London. Foto: Susanne Bengtsson

Byggbolaget Skanska bjöd på ett klart starkare rörelseresultat än väntat på torsdagsmorgonen. Orderingången var dock svagare än förhandstipsen.

Skanskas byggverksamhet fortsätter att förbättras och de strategiska initiativ som vidtagits ger successivt resultat.
Det säger vd:n Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Skanskas rörelseresultat om 2.150 miljoner kronor i det tredje kvartalet var 10 procent högre än Infront Datas snittestimat. För byggverksamheten var rörelseresultatet 1.127 miljoner kronor mot snittestimatet om 1.240 miljoner.

”Vi fortsätter förbättra byggverksamheten enligt plan och de strategiska initiativ som vi har vidtagit tidigare fungerar”, säger han.

Projektutvecklingen i den amerikanska verksamheten fungerar ”väldigt bra” och på byggsidan fortsätter bolaget förbättra lönsamheten.

”Vi har, som vi kommunicerat, ganska mycket döda intäkter kvar som drar ner marginalen under 2019 och 2020, men den underliggande verksamheten fortsätter förbättras”, säger Anders Danielsson.

Skanska ser ännu inte några tecken på den konjunkturavmattning som märkts av på flera håll.

”Marknaden är fortsatt stark, vi ser att vi har en bra orderingång och i norden ligger vi på en book-to-build över 100 procent. Vi följer det noga såklart för vi ser tecken på konjunkturavmattning i andra branscher men det är inget vi ser ännu”, säger han.

”Det vi ser i dag är att bostadsmarknaden i Sverige är fortsatt svagare, men den har stabiliserats under senaste kvartalen. Vi ser också att bostadsmarknaden i Finland är något svagare framöver”, säger Anders Danielsson.

Här följer en punktvis sammanfattning av Skanskas rapport:

  • Vinst slog förväntningar. Skanskas rörelseresultat blev 2.150 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Det var 10 procent högre än Infront Datas snittestimat, baserat på tre analytikers prognoser, på 1.954 miljoner kronor.
  • Även försäljning bättre, men inte orderingången. Intäkterna summerade till 44.514 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 43.088 miljoner. Orderingången summerade till 34,9 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 37,9 miljarder. I slutet av perioden hade Skanska en orderstock om 184 miljarder kronor, samma som den 30 juni.
  • Inga tecken konjunkturavmattning. Skanska ser ännu inte några tecken på den konjunkturavmattning som märkts av på flera håll.
  • ”Marknaden är fortsatt stark, vi ser att vi har en bra orderingång och i Norden ligger vi på en book-to-build över 100 procent”, säger vd Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt.
  • Svensk bomarknad fortsatt svagare. Samtidigt ser Skanska att bostadsmarknaden i Sverige är fortsatt svagare, men den har stabiliserats under de senaste kvartalen. Bostadsmarknaden i Finland ser också något svagare ut framöver.
  • Ny trafikplatsorder i USA. Skanska har som en del i ett samriskbolag fått en order från New York State Department of Transportation om att bygga en trafikplats i New York City. Skanskas andel av kontraktet är värt motsvarande cirka 2,7 miljarder kronor.

Nyhetsbyrån Direkt