Nyheter

”Högre löner och bättre arbetsmiljö”

Det polska företaget Wama AB utför betongarbeten på Oscar Properties projekt Norra Tornen. Ett 15-tal polacker jobbar åt Wama på bygget.

Högre löner, bättre arbetsvillkor och smidiga kommunikationer mellan Sverige och Polen är de främsta anledningarna till att antalet polska byggarbetare ökar kraftigt i Sverige.
Det menar Marcin Damps, vd för den polska stomentreprenören Wama AB som etablerat sig i Sverige och som anlitar polsk arbetskraft.

Wama AB erbjuder platsgjutna betongkonstruktioner, leveranser och montage av prefabricerade betongelement samt leveranser och montage av stålkonstruktioner. Wama Sverige grundades 2011 i samband med att företaget fick sitt första entreprenadprojekt i Sverige.  

Marcin Damps är vd för den svenska verksamheten. Han kommer själv från Polen och har stor erfarenhet av både den polska och svenska byggmarknaden. På Wama jobbar främst polska yrkesarbetare.

Enligt den senaste utstationerings-statistiken finns cirka 40 000 polska byggarbetare i Sverige. Det är en ökning med 75 procent 2018 jämfört med 2017. Varför tror du att så många polska byggjobbare söker sig hit?

– Det är mest på grund av ekonomiska villkor. Fortfarande är lönen, nettolön per timme, dubbelt så hög i Sverige som i Polen. Till det kommer också mycket bättre arbetsmiljö, samt det faktum att resor mellan Polen och Sverige är jättebilligt och bekvämt. Exempelvis man kan flyga från Skavsta till Gdansk på en timme för hundra kronor.

Hur ser byggmarknaden i Polen ut idag?

– Det som vi observerar är att polsk byggmarknad växer mycket. Kostnader och priser går upp och det finns många nya projekt att bygga. Samtidigt är resursbristen en stor utmaning. Det saknas duktiga arbetare, många jobbar nu i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och naturligtvis i Skandinavien. På grund av brist på personal kommer nu mer arbetare från Ukraina, Belarus och även Asien för att jobba i Polen.

Är det stora skillnader mellan byggbranschen i Sverige och Polen?

– Ja, det finns skillnader. Generellt det är lite lättare att jobba och styra projekt i Sverige. Det som är bra är exempelvis allmänna byggavtal som ABT06 och AB04, kollektivavtal, personalliggare, ID06 och mycket mer som ger samma chans för alla och en mer rättvis konkurrens. I Sverige ställer man högre krav på effektivitet än i Polen, där arbetskraften är billigare. Samarbetet med svenska kunder är också mer tydligt, transparent, pragmatisk och projektfokuserat.

Finns det några problem?

– Mest av allt är det språket. Större delen av polska arbetare pratar inte engelska eller svenska, så det kräver lite mer jobb att planera resurser för att säkerställa rätt kommunikation på byggarbetsplatser.

Hur lever och bor utstationerade byggarbetare här i Sverige?

– På Wama AB hyr vi ut lägenheter till våra egna arbetare och även underentreprenörer. De anställda bor med kollegor i egna lägenheter, ofta har de egna rum. Underentreprenörer som kommer till Sverige för ett specifikt projekt delar ofta rum.

Har ni bara polsk arbetskraft?

– När det gäller yrkesarbetare är svaret ja, men vi vill gärna anställa svenskar och byggarbetare från andra länder och skapa en lite mer internationell miljö.

Är det krångligt att driva byggföretag i Sverige?

– Nej, det är lättare än i Polen. Vi skapade bra rutiner från början för att behandla alla krav, vi har bra administration och Wama AB är medlem i Sveriges Byggindustrier så vi har alltid aktuellt information och följer alla förändringar. I början såg det lite krångligt ut, men nu efteråt fungerar maskineriet bra.

    FAKTA Wama AB

  • Registrerade i Sverige sedan 2011.
  • Stomentreprenör som bygger av prefab, betong och stål.
  • Bolaget är en del av en större byggkoncern och har egen stålverkstad, projekteringsbyrå och arkitektbyrå. Wama har också entreprenadföretag i Polen – Wama Polska Sp. z o.o.
  • Bland kunderna finns några av de största svenska byggaktörerna, men också medelstora svenska byggföretag som omsätter mellan 500 – 1500 mkr.
  • Referensprojekten: markarbeten på NKS (Nya Karolinska Solna), garagebyggnad i Hagastaden i Stockholm, E18 -tunnlar och bro på väg 40 i Ulricehamn, armering och gjutning för Norra Tornen, Stockholm, projekterat, levererat och monterat ett tiotal bostads- och kontorshus i Stockholm. 

Källa: Wama AB