Nyheter

Högre resultat än väntat för Peab

Byggbolaget Peabs orderingång i fjärde kvartalet 2017 var klart högre än väntat. Även övriga kvartalssiffror slog förhandstipsen, liksom utdelningen för 2017. På Stockholmsbörsen fick bokslutsrapporten applåder och Peab-aktien toppade kursvinnarlistan i tisdagshandelns inledning.

Här följer en punktvis sammanfattning:

Högre resultat än väntat.
Peabs rörelseresultat blev 742 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 702 miljoner, enligt SME Direkt.

Orderingången 16% över förhandstips. Nettoomsättningen låg på 14.556 miljoner, mot väntade 14.162 miljoner, och orderingången på 12.060 miljoner kronor var 16 procent över konsensus om 10.432 miljoner. Peabs orderstock summerades till 38,5 miljarder kronor vid årsskiftet, mot 38,4 miljarder den 30 september.

Höjd utdelning. Utdelningen föreslås bli 4:00 kronor per aktie, 26 öre högre än SME-snittförväntan på 3:74 kronor. Året innan delade Peab ut 3:60 kronor per aktie.

Låg aktivitet i Stockholm, hög många andra orter. Peab hade i sin bostadsutvecklingsenhet en låg aktivitet i Stockholm under fjärde kvartalet. Däremot var aktiviteten hög på många andra svenska orter samt i Finland. Den höga aktiviteten på bostadsmarknaden hade en positiv påverkan på både nettoomsättning och rörelseresultat.

Bostadsutveckling ökade. Projektutvecklingsdelen ökade sitt rörelseresultat till 267 miljoner i det gångna kvartalet (257 i fjol), mot SME-förväntan om 235 miljoner. Av detta härstammade 261 miljoner från bostadsutveckling (237).

Sålde fler bostäder. Peab sålde 937 enheter i fjärde kvartalet (575 motsvarande månader året innan) och startade produktion av 1.068 bostäder (1.003). Av de 6.333 bostäderna i pågående produktion var 72 procent sålt, att jämföra med 71 procent i slutet av september.

Bra förutsättningar för framtiden.
Stabila marknadsutsikter, trots en avvaktande bostadsmarknad, tillsammans med en rekordhög orderstock och Peabs starka finansiella position skapar bra förutsättningar för framtiden, enligt Peabs vd Jesper Göransson.

Fortsatt dämpning bostadsbyggande i år.
Svensk byggmarknad visade fortsatt tillväxt 2017. Under 2018 väntas bostadsbyggandet dämpas medan det privata och offentliga lokalbyggandet bedöms öka. Även i Norge utvecklades byggmarknaden positivt under 2017 medan 2018 kan komma att påverkas av ett minskat bostadsbyggande, bedömer Peab.

Byggmarknaden i Finland uppges ha tagit fart under 2017, drivet av ett ökat bostadsbyggande, och väntas uppvisa fortsatt tillväxt under 2018.

För anläggningsmarknaderna i Sverige och Norge är marknadsförutsättningarna positiva, enligt Peab.

Fortsatt stort behov i mellanprislägen. I högre prislägen på bostäder har ett överutbud uppstått på vissa delmarknader vilket tillsammans med höjda krav för finansiering av bostäder medför längre försäljningsprocesser, skriver Peab. De bostäder som Peab utvecklar och bygger ligger i hela Sverige samt i stora delar av Norge och Finland och är huvudsakligen i mellanprissegmentet, där det fortsatt finns ett stort behov av nyproducerade bostäder.

Nyhetsbyrån Direkt