Nyheter

Högst krav på energibesparingar i flerbostadshus

Boverkets krav handlar verkligen om en dramatisk sänkning av energiförbrukningen.

Under 2015 var den genomsnittliga energiförbrukningen i flerbostadshus 108 kWh per kvadratmeter och år, anger Energimyndigheten. Detta värde baseras på metoden A-temp som Boverket använder.

Boverket föreslog 2015 att högsta tillåtna energiförbrukning ska vara 55 kWh per kvadratmeter och år. Det innebar då en sänkning av tillåten energiförbrukning med 49 procent.

Nu i det nya förslaget så verkar det som om Boverket sänkt sitt krav till cirka 40 procents reduktion av energiförbrukningen. Detta är baserat på att Boverket nu redovisat att en byggnad ska få en årlig förbrukning på 65 kWh per kvadratmeter och år.

Samtidigt har Boverket inte givit svar på frågan om detta exempel verkligen är representativt för huvuddelen av de byggnader som finns i landet.

Det är just detta som alla fastighetsägarna behöver få svar på.

Även för villaägare och ägare av lokaler av alla slag handlar det om tuffa krav. Den högsta tillåtna energiförbrukningen ska sänkas med 25 procent för villaägare och 34 procent för lokaler. Detta gäller om Boverkets uppgift om energiförbrukning med 65 kWh per kvadratmeter och år är representativ även för dem.