Nyheter

Högst, snabbast, lättast

Karlastaden med Karlatornet. Foto: Serneke

Karlatornet i Göteborg ska bli Nordens högsta byggnad med sina 245 meter. Även installationerna kommer att ligga i framkant.
– Karlatornet blir den första byggnaden i Norden där vi använder vår nya Ultra Rope-teknik, säger Jaakko Kaivonen, vd Kone Skandinavien.

Serneke Bygg AB har valt KONE som samarbetspartner för People Flow-lösningarna i Karlatornet, Nordens högsta byggnad.

– Detta är ett unikt projekt. Vi vill ligga i framkant med vårt bygge, och då vill vi att hisslösningarna ska vara minst lika innovativa och exceptionella, säger Adam Adielsson, Projektledare på Serneke Bygg AB.

I skyskrapan på Lindholmen kommer därför ny hissteknik att användas. KONE UltraRope sätter en ny standard för höga byggnader och har redan installerats i bland annat Marina Bay Sands i Singapore, Sky Tower i Nya Zeeland och kommer även att installeras i världens framtida högsta byggnad – Jeddah Tower i Saudiarabien.

Karlatornet blir den första byggnaden i Norden som får en Ultra Rope-lösning. Hisslinorna består av en kolfiberkärna med en högfriktionsbeläggning och väger endast en femtedel av en liknande konventionell stållina.

– Kolfiberlinorna är 80-85 procent lättare än de gamla stållinorna. Det gör att vi kan erbjuda högre hisslösningar samtidigt som vi sparar mycket energi, säger Jaakko Kaivonen, vd Kone Skandinavien.

Han berättar också att den lätta vikten på linan gör det möjligt att ta hissen hela vägen från entréplan till takvåning i byggnader upp till en kilometers höjd. Tidigare har man fått dela upp färden i flera hissar.  Samtidigt har svajande byggnader kunnat orsaka stillestånd eller begränsade hastigheter – och därmed försämrat personflödet.

– Med den nya teknologin blir tillgängligheten högre. För oss är det viktigt att våra lösningar ökat mervärdet för våra kunder – och deras slutkunder.

Hissarna i Karlatornet kommer att åka i hastigheter på 8 respektive 6 meter per sekund, vilket innebär snabba turer mellan våningarna för de uppskattningsvis ca 3 000 människor som beräknas använda hissarna på daglig basis. Dessa kommer att bli de snabbaste hissarna i Norden, enligt Kone.

– En faktor som var avgörande för oss är att den nya teknologin möjliggör större hisskorgar utan att det krävs större maskinrum, säger Adam Adielsson.

Under byggnationsfasen kommer även tekniken Jumplift att användas.

– Jumplift-lösningen är något som vi har behov av och som kan spara tid under byggfasen. Våren 2019 kommer jumpliften att börja klättra och följa stommen upp.

Detaljplanen för Karlatornet har vunnit lagakraft. För tillfället pågår grundläggning och pålning för tornet. Byggstart planeras under 2018/2019, beroende på när bygglovet blir klart.

Karlatornet blir Nordens blivande högsta byggnad med sina 245 meter och 73 våningar. Huset får 590 lägenheter.

Serneke och NREP är delägare med 50 procent vardera i det joint venture-bolag, Karlastaden Holding AB, som utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen. Arkitekterna bakom designen är den internationella arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill.

Hissinstallationer i Karlatornet:

  •  Ultra Rope-teknologin innebär kolfiberlinor istället för stålvajrar. Det ger lättare hissar som klarar högre höjder och sparar energi.
  • Hissar som är förberedda för uppkoppling mot molnet, så kallade intelligenta hissar som kan förutse eventuella problem innan de uppstår.
  • Under byggnationsfasen kommer tekniken jumplift att användas. I detta projekt innebär det ett komplement till utvändiga bygghissar då denna bygghiss installeras direkt i schaktet och kommer att användas för invändig logistik under byggtiden för att transportera människor och material.

 FAKTA KARLATORNET 

  • Nordens blivande högsta byggnad med sina 245 meter och 73 våningar.
  • Huset får 590 lägenheter.
  • Karlatornet är en del av stadsdelen Karlastaden som totalt kommer bestå av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service.
  • Serneke och NREP är delägare med 50 procent vardera i det joint venture-bolag, Karlastaden Holding AB, som utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen. 
  • Arkitekterna bakom designen är den internationella arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill.