Nyheter

Högsta orderingången någonsin för Peab

Den positiva utvecklingen från det första kvartalet har hållit i sig för Peab. Bolaget noterar den högsta orderingången någonsin i årets andra kvartal.

Ökningen märks på samtliga av Peabs marknader, men är tydligast inom bostads- och anläggningsproduktionen.

Peabs operativa rörelseresultat uppgick till 484 miljoner kronor för det andra kvartalet. Det var drygt 100 miljoner kronor mer än vad aktieanalytiker hade förväntat sig enligt SME Direkt, men något lägre än motsvarande period förra året, då Peab noterade 504 miljoner.

Peabs vd och koncernchef Mats Paulsson anser att marknadsförutsättningarna i Sverige har förbättrats och att återhämtningen har skett snabbare än väntat. Starka statsfinanser, det låga ränteläget och att fallet för bostadsinvesteringar har upphört ser koncernchefen som bidragande orsaker.

— Vi ser framför oss en god byggkonjunktur där tillgången till kompetent personal blir en framgångsfaktor, säger Mats Paulsson i delårsrapporten.

För halvåret noterar Peab ett operativt rörelseresultat på 591 miljoner kronor, att jämföra med 707 miljoner kronor motsvarande period förra året. Nettoomsättningen ökade till 17,2 miljarder från 17,1 miljarder första halvåret 2009. Orderingången för första halvåret i år ökade med nio procent.