Nyheter

Högsta trähuset växer fram i Bergen

Trähuset kommer att ståta drygt 51 meter över havet. (Illustration: BOB)

Nästa höst ska bostadshuset ”Trädet” med sina 51 meter och 14 våningar torna i Damsgårdssundet i norska Bergen. 

– Vi sökte om att bygga 12 våningar och trodde att det skulle hålla till världsrekord. Men sedan insåg vi att vi var tvungna att ha några våningar till för att toppa ett japanskt tempel, säger Ole Kleppe, projektledare på norska Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB).
 
Många har frågat Ole Kleppe, projektledare på norska Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB), om hur ett hus limträ kan byggas utan de boende ska behöva ligga sömnlösa och oroliga för brand på nätterna.

– För det första är limträ en kompakt produkt som brinner dåligt. Där stål smälter och kollapsar vid höga temperaturer slutar limträ att brinna på grund av sin materialdensitet och upprätthåller därmed stabilitet och bärighet. Dessutom har varje lägenhet och gemensamma utrymmen fullt sprinklerskydd. Även balkongerna har sprinklers. Detta för att stoppa bränder snabbt, säger Ole Kleppe.

– På många sätt är världens högsta trähus också en av de mest brandsäkra, tillägger han.

I korta drag:
* Alla bärande konstruktioner är gjorda av trä.
* Byggnaden representerar ett nytt koncept som möjliggör snabb byggprocess på plats, och monteras som byggmoduler i fyra våningar.
* Var femte våning är en förstärkt specialvåning som bär en betongplatta. Detta kommer att ligga till grund för fyra nya våningar av moduler.
* Det finns ett gym på nionde våningen.
* Bärande fackverk både invändigt och utvändigt ska ge bygget tillräcklig styvhet.
* Huvudfackverket skyddas av glasfasad mot söder och norr, samt Cortenstålbeklädnad i öster och väster.

Trädet kommer att fungera som en inkörsport till den nya stadsdelen som är under utveckling i Damsgårdssundet, där det ska bli stadsdelstorg vid Markusplatsen samt ett stort utbud av butiker, restauranger och service.
Idén att bygga ett högt hyreshus där huvudkomponenterna består av limträ sträcker sig sju år tillbaka. År 2007 var det mycket skepsis i Bergen kommun. Men så var tiden inne för BOB. Sakta men säkert har idén om att bygga den högsta träbyggnaden i världen accepterats av byggprojektavdelningen och politikerna.

– Vi sökte om att bygga 12 våningar och trodde att det skulle hålla till världsrekord. Men sedan insåg vi att vi var tvungna att ha några våningar till för att toppa ett japanskt tempel. Slutet på historien var att vi fick godkännande, och därmed står Trädet klart för inflyttning under nästa år med sina 14 våningar. Höjden på trähuset blir drygt 51 meter, säger Ole Kleppe.

Ännu är det lugnt på byggplatsen till Trädet. Men fundamentet i betong är gjutet och platserna där bostadsmoduler ska sättas på plats är klara. På många sätt är det som att bygga ett stort legohus, säger Ole Kleppe.

– Bruksanvisningen, eller arbetsritningarna är också original. De består av många bilder utöver traditionella ritningar och text. Jag har aldrig varit med om något liknande förut. Men principen är på många sätt detsamma som att bygga en träbro. Det vi gör är egentligen bara att vi bygger en bro som vi vänder på högkant. Det har gjorts förut, tekniken är känd, så vi vet vad vi ska göra, säger han.
Kleppe ser fram emot att skeppslast efter skeppslast lägger till vid kajen för att lossa bostadsmodulerna som ska sättas upp. Då går det fort. I loppet av fyra dagar bygger man färdigt fyra våningar.

Det innovativa bostadsprojektet byggs i bostadsmoduler av trä som staplas på varandra med ett bärsystem och skelett av limträ. Den femte och tionde våningen förstärks med plattformar i limträ. Helst skulle man önska att limträkonstruktionerna var synliga, men på grund av klimatet i Bergen är det inte försvarbart. Men de inglasade balkongerna på de två huvudfasaderna gör dock att de bärande konstruktionerna syns.
 

– Dessutom präglar kraftiga limträbalkar majoriteten av terrasserna och invändigt i flera av lägenheterna kommer balkarna också att vara ett element. Ingen kommer att tvivla på att man befinner sig i ett trähus, säger Ole Kleppe.

Han tillägger att byggtekniken med modulär konstruktion i stället för element av CLT (ofta kallad massivträ) har sina fördelar.

– Det är ett ovanligt sätt att bygga och sätta ihop ett hus på, men vi ville göra det som en profilbyggnad för att visa att det är möjligt att bygga höghus med ett miljövänligt material från skogen. Vi är med och skapar en hållbar miljö, förklarar Kleppe, som hoppas att erfarenheten kommer att leda till fler byggnader av samma typ i framtiden.

Fakta

Trädet är ett bostadshus med 62 lägenheter som byggs i norska Bergen.

Priserfrån 2 750 000 till 4 250 000 norska kronor. Alla lägenheter har inglasad balkong.

Projektetkommer att ha totalt tre takterrasser. På nionde våningen blir det ett gym med utsikt över fjorden.

Projektet är utvecklat i samarbete mellan BOB, Artec arkitekter, Kodumaja (modul leverantör), NTNU och norsk träindustri, företrädd av Moelven Limträ.