Nyheter

Högtflygande planer i Handen

165 nya lägenheter och nya butikslokaler. Planerna för centrala Handen är högtflygande och stadslikt. Därmed ingår planerna i en trend: Stockholm ska växa med nya stadsdelar, inte med nya förorter.

— Det här blir ett rejält lyft för centrala Handen. Till exempel mot Poseidons torg kommer bottenvåningarna att fyllas av butiksytor, säger Tommy Lundin (FP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge kommun.

I detaljplanen för Handen, strax söder om Stockholm, ingår förutom nya butiker, också 165 nya hyresrätter. Enligt stadsbyggnadsnämnden kommer stor kraft att läggas på fasadutformning, materialval och färgsättning. Centrala Handen ska utvecklas som en stadsmiljö.

— I dag består området av en otrygg parkeringsplats. Att bygga bostäder här är en klar förbättring, säger Tommy Lundin.

Förhandsavtal med Stena

I nuläget har kommunen ett förhandsavtal med Stena Fastigheter som blivande exploatör.

— Men ett nytt slutligt avtal ska skrivas på innan det är klart, säger Tommy Lundin som hoppas på att de första lägenheterna kan vara klara för inflyttning hösten 2011.

Ni skriver att det ska läggas kraft på att göra området beständigt, bekvämt och vackert. Vad menar ni med det?
— Vi vill att det ska vara brutna ytor, mycket fönster och butiker i bottenplanet. I stället för raka fasadytor ska dessa brytas upp av balkonger. Området ska upplevas som stadslikt.

Tommy Lundins förhoppningar på en stadslik miljö är i inte unik. I Stockholmsområdet pågår just nu flera projekt där den uttalade ambitionen hos stadsplanerare och byggherrar är att utvidga innerstaden, eller att skapa stadsliknande miljöer, i motsats till förortsbebyggelse.

I centrala Stockholm är Hammarby Sjöstad och Liljeholmen de mest kända exemplen. På nordvästra Kungsholmen pågår arbetet med en ny stadsdel för fullt och planerna för Norra Djurgårdsstaden är långt framskridna.

Industrierna flyttar ut

— Ambitionerna just nu med att bygga nya stadsdelar, går inte att jämföra med hur det var för några decennier sedan. Och det ser likadant ut i hela Europa. Man flyttar ut industrier från stadens inre delar och ersätter med bostäder i stadslika miljöer, säger Petra Nieto, kommunikationschef på Stockholms stads exploateringskontor.

Varför är det så hett bland stadsplanerare att bygga stadslika miljöer?
— Det handlar om att man vill skapa miljöer som lever hela dygnet. Med en blandning av butiker, arbetsplatser och bostäder. Och folk som vill bo i tätorter vill ju oftast bo centralt, där alla fördelar med staden finns. Sedan handlar det också om att för att kunna skapa ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle så kan man inte bygga utspridda förorter.

Petra Nieto tillägger att det är formulerandet i stadens översiktsplan från 1999 som nu realiseras.

— Där står det att staden ska växa inåt. Det är dessa planer som realiseras i och med byggandet av till exempel Hammarby sjöstad.

Stadsdelar på gång i Stockholms län

Hammarby Sjöstad:
Byggtid: 1994-2017
Antal lägenheter: 11 000
Arbetsplatser: 10 000

Liljeholmen-Årstadal-Lövholmen:
Byggtid: 2000-2015
Antal lägenheter: 5 000
Arbetsplatser: 7 000

Nordvästra Kungsholmen med Marieberg:
Byggtid: 2007-2017
Antal lägenheter: 5 000
Arbetsplatser: 35 000

Annedal och Ulvsunda:
Byggtid: 2008-2015
Antal lägenheter: 5 400 – 6 100
Arbetsplatser: Cirka 5 000

Norra Djurgårdsstaden:
Byggtid: 2009-2025
Antal lägenheter: 10 000
Arbetsplatser: 30 000

Telefonplan:
Byggtid: 2003-2013
Antal lägenheter: 2000
Arbetsplatser: 70 000 kvadratmeter

Källa: Stockholm bygger