Nyheter

Högtryck för skolbyggen

Sigfridsborgsskolan i Älta ska stå klar till höstterminen 2021. Nacka kommun har anlitat NCC som byggentreprenör och kontraktet är värt 250 miljoner kronor. Bild: Scharc Arkitektur AB

Byggandet av nya skolor och förskolor ökar och ser ut att öka ännu mer i framtiden – inte minst i Stockholm och Uppsala. 
NCC är just nu Sveriges mest aktiva och största byggare av nya skolor. Det visar färska siffror från Sverige Byggers databas.

Ett segment på projektmarknaden där det verkligen råder högtryck nu och framåt är byggandet av nya skolor och förskolor. Byggstartsindex ligger på (+9,3 %) och projekteringsindex ligger på hela (+46,2 %). Det har byggstartats nya skolor och förskolor till ett värde av ca 10,5 miljarder de senaste 12 månaderna och det har upphandlats konsulter på nya skolor som planeras att byggas för ca 15 miljarder.

Det visar färsk statistik som Sverige Bygger tagit fram.

– Det är som väntat storstadslänen som står för den största byggstartade volymen nya skolor och förskolor, men bland dessa är det bara Stockholms län som ökat de senaste 12 månaderna, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

Andra län där byggandet av nya skolor och förskolor ökat är exempelvis Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Jönköping. En kraftig minskning, från en hög nivå, har skett i Hallands län som varit det fjärde största länet i landet sett till byggstartad volym nya skolor och förskolor de senaste åren.

Projekteringarna av nya skolor och förskolor ökar och den största ökningen står nya skolor för. Det är främst i Stockholm, Uppsala och Örebro län det fortsatt ser ut att bli ett ökat byggande av nya skolor och förskolor.

– Kommer alla nya skolor och förskolor som planeras och projekteras i Stockholms län att byggstartas, väntar verkligen en byggboom inom segmentet.

I statistiken finns projekt med en byggkostnad på upp till max 500 Mkr med. I till exempel Stockholm planeras många nya skolor som uppskattas till hundratals miljoner vardera men större exploateringsprojekt i tidiga skeden, där det planeras för såväl bostäder, kontor, butiker som skolor och förskolor, som ännu inte delats upp på flera projekt, finns inte med i statistiken. I statistiken räknas endast projekt där huvudkategorin är nybyggnad av skola eller förskola, inte om skolan eller förskolan är en mindre del i ett större projekt.

Men vilka är det då som gläds mest åt ett ökat byggande av nya skolor och förskolor i Sverige?

– Vi har tittat närmare på de byggentreprenörer som stått för det mesta nybyggandet av nya skolor och förskolor de senaste åren, sedan 2017 fram till och med de vi redan nu vet ska byggstarta under resten av 2019. Om samma aktörer fortsätter att vinna framtida upphandlingar på nya skolor och förskolor i samma utsträckning som tidigare år är det dem som underentreprenörer och leverantörer av byggmaterial ska ha extra koll på framåt, säger Peter Åhs.

Byggvärlden presenterar här intill en rankinglista över de mest aktiva byggarna av nya skolor och förskolor, rankade i första hand efter antal projekt. Det innebär att skolmoduler får lika stor inverkan som dyrare nybyggen. Men i de fall antal projekt är lika många viktar Sverige Bygger statistiken på den totala byggkostnadsvolymen nya skolor och förskolor som aktörerna haft under perioden.

– NCC är just nu (2017–2019) Sveriges mest aktiva och största byggare av nya skolor, i det fallet spelar ingen roll om vi räknar antal projekt eller total byggkostnad.

Tabell: Sveriges mest aktiva och största byggare av nya skolor och förskolor, byggstartade mellan 2017-2019, vid en nulägesanalys av upphandlade projekt, september 2019. Källa: Sverige Bygger och Byggfaktas gemensamma projektdatabas:

                         

Ranking Företagsgrupp/koncern Uppskattat antal nya skolor och förskolor sedan 2017* Uppskattad total byggvolym nya skolor och förskolor (Mkr)
1 NCC Sverige AB 42 6 300 Mkr
2 Skanska Sverige AB 38 3 500 Mkr
3 Peab Sverige AB 29 3 500 Mkr
4 Erlandsson Bygg 26 2 300 Mkr
5 Flexator AB (kataloghus/moduler) 23 500 Mkr
6 ByggDialog AB 19 1 000 Mkr
7 Moelven ByggModul AB (moduler) 19 500 Mkr
8 Expandia Moduler AB (moduler) 18 160 Mkr
9 Serneke Bygg AB 13 2 942 Mkr
10 MVB 13 1 333 Mkr
11 Indus Sverige AB (moduler) 13 96 Mkr
12 Tage & Söner AB 10 1 177 Mkr
13 Byggmästar’n i Skåne AB 9 1 028 Mkr
14 ABCD bygg 9 425 Mkr
15 Veidekke Entreprenad AB 8 1 452 Mkr
16 ByggPartner i Dalarna AB 7 714 Mkr
17 Henrik Anderssons Byggnads AB 7 417 Mkr
18 JM AB 6 1 165 Mkr
19 Wästbygg AB 5 806 Mkr
20 HMB Construction AB 5 583 Mkr
21 COBAB Sverige AB 5 522 Mkr
22 Rekab Entreprenad AB 5 302 Mkr
23 Söderby Entreprenad AB 5 185 Mkr
24 Arcona AB 4 1 305 Mkr
25 Flodén Byggnads AB 4 848 Mkr