Nyheter

Högtryck på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaderna i storstadsregionerna går för högtryck. Under det tredje kvartalet räckte utbudet inte till för att möta den stigande efterfrågan med snabbt fallande försäljningstider som följd. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer som baseras på en enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena.

Första halvårets starka utveckling på storstadsregionernas bostadsmarknader fortsatte under det tredje kvartalet. Temperaturen till och med ökade ytterligare och marknadsläget ser mycket ljust ut.

Efterfrågan ökade mer än väntat på både bostadsrätts- och småhusmarknaderna samtidigt som utbudet av bostäder till salu var ganska återhållsamt. Försäljningstiderna blev allt kortare samtidigt som budgivningarna intensifierades, framför allt på bostadsrättsmarknaden. Skillnaden mellan slutpris och utgångspris, budpremien, ökade. Prisutvecklingen var stark, många storstadsmäklare rapporterar om kraftigt stigande priser. En majoritet av storstadsmäklarna är också optimistiska om utvecklingen under slutet av 2013.

– Det finns en risk för överhettning. Men så länge faktorer som stark inflyttning, lågt bostadsbyggande, stigande inkomster, en hyfsat stark arbetsmarknad och låga bolånekostnader får verka så lär bostadspriserna i storstäderna fortsätta stiga, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.