Nyheter

Höjd vattennivå stoppar bostadsbygge

Sjönära boende är hårdvaluta på dagens bostadsmarknad. Men stigande havsnivåer kan ändra på det. Nynäshamn förbereder en blötare framtid — och ställer in planerna på ett helt bostadsområde.

Efter Klimat- och sårbarhetsutredningens larmrapport förra året undersöker en rad kommuner risker om vattnet stiger. Nya beräkningar visar att vattnet i Östersjön kan stiga med över en halvmeter.

Nynäshamn vill veta vad en ökad nederbörd och höjd havsnivå kan innebära för planerade bostäder. Vid Estö IP planerar kommunen att bygga bostäder.

— Just här kommer det antagligen att bli översvämningar. Vi får se om man kan bygga på höjderna runtomkring istället, säger Ida Olén, planarkitekt på Nynäshamns kommun.

Det är första gången Nynäshamn använder en detaljerad utredning kring framtida klimatförändringar. Ida Olén tror att det blir mer vanligt i framtiden.

Lena Sjunnesson på konsultföretaget WSP har under våren utrett risken för detaljplanområdet Estö IP. Hon pekar på åtgärder som kan avleda vattenhöjningar.

— Kanal eller vallar i kombination med hantering av dagvatten kan vara lösningar som gör att havsvattnet hindras.

Ni utgår från ett worst case-scenario, beräknat på SMHI:s prognoser. Är det verkligen rimligt att tro på en höjning av havsnivån?
— Ja, det kan inträffa, samtidigt som havsnivån i förhållande till landnivån inte behöver höjas eftersom vi har landhöjning. Men man måste ta hänsyn till eventuella förändringar när bostäder planeras för att undvika kostsamma översvämningsproblem. Många bostäder som byggs nära vattnet är så sjönära att det inte krävs en kraftig höjning för att det ska leda till problem, säger Lena Sjunnesson.

Kan vi fortsätta att bygga lika sjönära som i dag?
— Det kommer att se olika ut i olika områden. Men det behövs tydligare riktlinjer. Vem ska till exempel ansvara för kostnaderna som uppstår i samband med översvämningar?

Vattenytan blir 50 centimeter högre

Konsultföretaget WSP har på Södertäljes och Nynäshamns uppdrag försökt att identifiera riskområden och objekt som kan drabbas vid en extrem vattennivå och kraftig nederbörd år 2100.

Arbetet har utgått från SMHI:s prognoser för havsnivåförändringar för framtida klimat.

Medelvattenytan för Östersjön kan komma att stiga med upp till 50 centimeter längs stockholmskusten. Då har hänsyn även tagits till landhöjningen.