Nyheter

Höjt investeringsstöd till hyresbostäder

Regeringen har beslutat att höja investeringsstödet till hyresrätter. Foto: Getty Images

Regeringen har fattat beslut om att höja investeringsstödet till hyresbostäder, både stödnivån som den högsta tillåtna normhyran höjs.
Dessutom införs en påbyggnadsbonus när befintliga flerfamiljshus byggs på med fler våningar. 


För att öka möjligheten att bygga hyresbostäder till rimliga kostnader reformerar regeringen investeringsstödet för hyresbostäder. Både nivån på stödet och den högsta tillåtna normhyran höjs. 

Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stöd beviljats till mer än 10 000 nya bostäder. Samtliga med hyror men som är lägre än i andra nyproducerade bostäder.

– Jag tror att vi med de här förändringarna kommer få ännu fler som är intresserade av att bygga hyresbostäder, inte minst i storstadsområdena. Vi får fler hyresbostäder med rimliga hyror. Det betyder också att människor med mindre plånböcker får större möjligheter att få en bostad. Vi får därmed en bostadspolitik som är ännu mer inriktad på behoven, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Påbyggnadsbonusen ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad jämfört med att bygga direkt på mark. Därmed förbättras möjligheten att förtäta i bostadsområden utan att värdefulla markytor behöver tas i anspråk. Genom förtätning ökar tillgängligheten i husen eftersom hiss kommer att behöva installeras om sådan inte redan finns.

För närvarande är den högsta tillåtna normhyran 1 450 kr per kvadratmeter boarea (BOA), 1 350 kr respektive 1 300 kr beroende på var i landet bostäderna byggs. Ändringarna innebär att den högsta tillåtna normhyran höjs med 100 kronor per kvadratmeter boarea (BOA) i storstadsregionerna, inklusive övriga stora kommuner och övriga tillväxtkommuner, och med 50 kronor per kvadratmeter i övriga kommuner.

Förslaget innebär att grundstödet höjs med 500 kronor per kvadratmeter BOA – från 6 600 kr till 7 100 kronor – i Stockholmsregionen, och från 5 300 kronor till 5 800 kronor i regionen kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, i övriga stora kommuner samt för bostäder för studerande utanför Stockholmsregionen. I övriga kommuner höjs det högsta möjliga stödet med 1 000 kronor per kvadratmeter BOA, från 3 800 kronor till 4 800 kronor.

Kommentarer på förslaget:

Susanna Höglund, chef för ekonomi och finans på SABO:
   – Regeringens förslag är bra för de allmännyttiga bostadsföretagen då det kan ge förutsättningar för fler att söka stödet. Den ökade nivån på stöd behövs på grund av den byggkostnadsutveckling som varit sedan stöden infördes. Förändringarna kan ge förutsättningar för fler allmännyttiga bolag att nyttja stödet.

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen:
-Det är bra att regeringen vill underlätta att det byggs fler bostäder med rimlig hyra och investeringsstödet är ett sätt att åstadkomma detta. På sikt behövs dock en skattereform där man gör något åt den skattemässiga skillnaden mellan upplåtelseformerna.